Cristin-prosjekt-ID: 2511734
Sist endret: 7. juni 2021, 08:05

Cristin-prosjekt-ID: 2511734
Sist endret: 7. juni 2021, 08:05
Prosjekt

Urbane barn: en casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen

prosjektleder

Connie Harriet Kapstad Reksten
ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Planleggingshistorie, -teori og -metodikk

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Connie Reksten

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2021 Slutt: 15. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Urbane barn: en casestudie om barnefamilier og fortetting i Bergen

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet spør vi etter om fortettingen i de største norske byene gir rom for å bo med barn og med barnefamilier i byen, og hvilke virkemidler som eventuelt mangler og må plass. Spørsmålet er rett og slett om det er plass for alle å bo i den kompakte byen - også for de som trenger større plass. Hovedproblemstillingen for prosjektet er å undersøke hvilke virkemidler som kan bidra til en mer mangfoldig og sosial bærekraftig fortetting ved å se på barnefamilienes kår i fortettingsområdene av Bergen. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Connie Harriet Kapstad Reksten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for byggfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1