Cristin-prosjekt-ID: 2511750
Sist endret: 22. juni 2021, 22:48

Cristin-prosjekt-ID: 2511750
Sist endret: 22. juni 2021, 22:48
Prosjekt

Etikk, kulturpsykologi og vitenskapsfilosofi

prosjektleder

Line Joranger
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teknologi • Humaniora

Emneord

Kulturpsykologi • Helsehistorie • Innovasjon • Etikk • Organisasjonskultur • Vitenskapsfilosofi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Line Joranger

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. juni 2021 Slutt: 7. juni 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Etikk, kulturpsykologi og vitenskapsfilosofi

Populærvitenskapelig sammendrag

Etikk, kulturpsykologi og vitenskapsfilosofi et ekspert- og forskningsområde ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge. Vi fokuserer særlig på problemstillinger knyttet til innovasjon og teknologi på helse- og sosialfeltet, herunder etiske, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige utfordringer. Vi forsker også på utvikling av digitale metoder for undervisning og kompetanseutvikling på disse områdene. 

Kontakt professor Line Joranger dersom du ønsker dialog og/eller samarbeide om spørsmål som gjelder etikk, kulturutvikling eller vitenskapsfilosofiske perspektiver.

Metode

Spørsmål vi er opptatt av:

 • Hvordan tenke nytt rundt helsetjenester og teknologi?
 • Hvilke tanker og praksiser bør det tenkes nytt om?
 • Hvilke typer kunnskap trenger vi?
 • Hvilke etiske, sosiale, kulturelle og samfunnsmessige normer og mønstre representerer barrierer for innovasjon?
 • Hvordan kan institusjonelle (makt)strukturer og ideer hemme og fremme nytenkning og tverrfaglige perspektiver?

Vi nærmer oss slike spørsmål bl.a. gjennom etiske, idehistoriske, filosofiske, historiske og språklige refleksjoner og analyser, og samarbeider tett med forskere på de øvrige forskningsområdene ved Senter for helse og teknologi. Formålet er å identifisere utfordringer og foreslå forskningsbaserte løsninger, herunder strategier og metoder som bidrar til å fremme nytenkning og innovasjon til beste for både tjenestebrukere og tjenesteytere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Line Joranger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Tom Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Bjørn Aksel Flatås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Bakke Lysdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Vibeke Narverud Nyborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5