Cristin-prosjekt-ID: 2511788
Sist endret: 7. juni 2021, 20:02

Cristin-prosjekt-ID: 2511788
Sist endret: 7. juni 2021, 20:02
Prosjekt

«De glemte lovbryterne? Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp». Studien omfatter en kartlegging og vurdering av organisering, innhold, ressurser, tilgang og kvalitet på helsetjenesten til kvinnelige innsatte med psykiske helseutfordringer i ulike fengsel, sett fra både ansattes og innsattes perspektiv. Ledet av professor Peter Scharff Smith, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. Finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

prosjektleder

Peter Scharff Smith
ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2020 Slutt: 29. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

«De glemte lovbryterne? Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp». Studien omfatter en kartlegging og vurdering av organisering, innhold, ressurser, tilgang og kvalitet på helsetjenesten til kvinnelige innsatte med psykiske helseutfordringer i ulike fengsel, sett fra både ansattes og innsattes perspektiv. Ledet av professor Peter Scharff Smith, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. Finansiert av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Peter Scharff Smith

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

Marion Hellebust

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

May-Len Skilbrei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3