Cristin-prosjekt-ID: 2511968
Sist endret: 30. november 2021, 23:08

Cristin-prosjekt-ID: 2511968
Sist endret: 30. november 2021, 23:08
Prosjekt

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

prosjektleder

Bente Sundsvold
ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.800.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320848

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Etologi • Samfunnsvitenskap • Økologi • Samfunnsgeografi • Zoologiske og botaniske fag • Sosialantropologi • Humaniora • Sosiologi

Emneord

Biologisk forskning / Biovitenskap • Stedsplanlegging og mangfold • Naturforvaltning • By og regionsplanlegging • Lokal kunnskap • Sosialantropologi • mer-enn-menneskelige tilnærminger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FUGLAN VEIT - safeguarding diversity in times of climate change and biodiversity loss

Populærvitenskapelig sammendrag

FUGLAN VEITs målsetting er å gi ny kunnskap og oppmerksomhet til sjøfugler som del av den nordnorske kystkulturen og gjennom dette bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra mennesker i hekketiden.

Sjøfuglbestandene er i alarmerede nedgang. Prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer.  Prosjektet vil undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner og hvordan slike perspektiver kan gi nye bidrag i forvaltningen av både mennesker og sjøfugl. Gjennom mer-enn-menneskelige tilnærminger og fellesskapende metoder, vil sammenhenger mellom kulturelt og biologisk mangfold utforskes for å møte klimaendringer og tap av biodiversitet.

Vitenskapelig sammendrag

The main objectives of FUGLAN VEIT are to generate new knowledge and public awareness about seabirds as part of coastal heritage, and to improve and safeguard the nesting situation for red-listed and endangered coastal seabirds, through new alliances and collaboration between scientific experts and local knowledge-holders in traditional seabird practices that centres on more-than-human approaches.

 FUGLAN VEIT is a transdisciplinary, collaborative research project that aims to examine and understand shared human-avian histories and create new lines of thought and action that ensure co-existence in times of alarming declines in seabird populations. Seabirds are part of coastal cultural heritage, and by building new alliances between scientific experts, local caretakers, artistic cultural brokers, AND the seabirds, the objective is to improve the nesting situation for seabirds that seeks protection from humans during the nesting season.

Metode

Transdisciplinary methodes

Document studies

Ethnographic fieldstudies

Interviews

Tittel

FUGLAN VEIT - å sikre kultur og naturmangfold i tider med klimaendringer og tap av biodiversitet

Populærvitenskapelig sammendrag

FUGLAN VEITs målsetting er å gi ny kunnskap og oppmerksomhet til sjøfugler som del av den nordnorske kystkulturen og gjennom dette bidra til å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra mennesker i hekketiden.

Sjøfuglbestandene er i alarmerede nedgang. Prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer.  Prosjektet vil undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner og hvordan slike perspektiver kan gi nye bidrag i forvaltningen av både mennesker og sjøfugl. Gjennom mer-enn-menneskelige tilnærminger og fellesskapende metoder, vil sammenhenger mellom kulturelt og biologisk mangfold utforskes for å møte klimaendringer og tap av biodiversitet.

Vitenskapelig sammendrag

FUGLAN VEIT har som mål å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen.  Sjøfuglbestanden er i alarmerende nedgang globalt, så vel som nasjonalt, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer. Fokus er på to sirkumpolare arter, ærfugl (Somateria mollissima) og krykkje (Rissa tridactyla). Mens ærfuglen gjennom århundrer har søkt menneskenes beskyttelse i hekkeperioden, har krykkja ganske nylig blitt en "urban bråkebøtte" som invaderer byrommet med skitt og skrål. 

FUGLAN VEIT (2021-2024) er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av NFR, MILJØFORSK (p.nr 320848) og godkjent av NSD, Norsk Senter for Forskningsdata. Prosjektet ledes av UiT, Norges arktiske universitet, i samarbeid med Sámi Allaskuvla og NINA, samt tre lokale partnere i Vega, Vardø og Porsanger. Partnerlokalitetene representerer en historisk og etnisk bredde i tradisjonell bruk og forvaltning av sjøfugl.  Prosjektet benytter også et arkiv fra 1970-tallet, Sjøfuglprosjektet (Tromsø Museum), som inneholder flere hundre intervjuer hvor folk langs hele kysten forteller om hvordan de har stelt med og nyttiggjort seg sjøfuglene. Dette arkivet vil bli benyttet i lokale workshoper på de tre partnerstedene for å aktualisere sjøfugl som del av kystkulturen, i dag og for framtiden. To praktiske hekkeworkshoper skal gjennomføres: En hvor vi lærer om det praktiske arbeidet med å stelle for ærfuglen (Vega) og den andre, hvor vi undersøker hvordan man praktisk kan tilrettelegge for at krykkja får en bedre hekkesituasjon i byen (Vardø). Gjennom disse aktivitetene vil vi undersøke felles-skapende metoder, undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner, og hvordan slike perspektiver kan gi nye bidrag i forvaltningen av både sjøfugl og mennesker.  

I samarbeid med kunstneriske aktører vil partnerne bidra til formidling fra prosjektaktivitetene tilpasset egne utfordringer og behov.  I Vardø planlegges et krykkjehotell, i Vega vil prosjektet bidrat til et internasjonalt symposium "Sound of Silence" Bodø Europeisk kulturhovedstad 2024, og en FUGLAN VEIT antologi om menneske-fugl historier planlegges. Prosjektet finansierer et doktorgradsstipend (3år) og 3 masterstipender i visuell antropologi. 

Metode

Utvikle fellesskapende metoder gjennom partnersamarbeid

Dokument og arkivstudier

Etnografiske feltarbeid

Intervju

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bente Sundsvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Berit Martinussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vega kommune

Vibeke Steinsholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vega kommune

Rita Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vega kommune

Brynhild Granås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

"Å dra på alk-tol-mark" - nesten en liten folkefest.

Sundsvold, Bente; Johansen, Rita. 2021, Blogginnlegg. VEGA, UITFaglig foredrag

Fellesskapende motiv som drivkraft i stedsutvikling.

Haraldseid, Thomas. 2021, FUGLAN VEIT - webinar. NMBUFaglig foredrag

En kunstners erfaringer med kulturhistoriske utstillinger.

Steinsholm, Vibeke. 2021, FUGLAN VEIT webinar. Faglig foredrag

Hva betyr det for en stedsforsker å ta fuglan med?

Granås, Brynhild. 2021, Hva betyr det for en stedsforsker å ta fuglan med?. UITFaglig foredrag

FUGLAN VEIT- verksteder basert på Sjøfuglarkivet 1975-78.

Sundsvold, Bente. 2021, Sesongoppsummering med fuglevokterne i Vegaøyan. UITFaglig foredrag
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »