Cristin-prosjekt-ID: 2512116
Registrert av: REK Sist endret: 11. juli 2021, 13:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512116
Registrert av: REK Sist endret: 11. juli 2021, 13:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kort-tids repeterbarhet av målinger med MP-eye® makulapigment densitometer i en optometrisk populasjon i Norge

prosjektleder

Per Olof Lundmark
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 246926

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kort-tids repeterbarhet av målinger med MP-eye® makulapigment densitometer i en optometrisk populasjon i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Det primære formålet med prosjektet er å innhente kunnskap om repeterbarheten for målinger av makulapigment utført med MP-eye® macular pigment densitometer (Azul Optics, Bristol, UK). Det sekundære formålet er å innhente kunnskap om normalverdier med MP-eye® for personer mellom 18 og 80 år som oppsøker optiker.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Olof Lundmark

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1