Cristin-prosjekt-ID: 2512163
Sist endret: 14. juni 2021, 14:30

Cristin-prosjekt-ID: 2512163
Sist endret: 14. juni 2021, 14:30
Prosjekt

Migrant teachers' experiences when facing the Norwegian school system

prosjektleder

Dag Freddy Røed
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Migrant teachers' experiences when facing the Norwegian school system

Tittel

Utenlandske læreres erfaringer i møte med det norske skolesystemet

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med forskningsprosjektet er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan lærere fra land utenfor EØS oppfatter møtet med det norske skolesystemet og hvilke erfaringer de har knyttet til det å være student ved den kompletterende lærerutdanningen ved OsloMet- storbyuniversitetet. Denne kunnskapen vil brukes for å utvikle den kompletterende lærerutdanningen ved OsloMet-storbyuniversitetet, men det er også et mål at andre utdanningsinstitusjoner med liknende studietilbud kan benytte erfaringene i videreutviklingene av sine program.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dag Freddy Røed

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2