Cristin-prosjekt-ID: 2512230
Sist endret: 22. juni 2021, 11:07

Cristin-prosjekt-ID: 2512230
Sist endret: 22. juni 2021, 11:07
Prosjekt

Smerte, sår og digital støtte

prosjektleder

Tone Marte Ljoså
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Dermatologi og venerologi • Medisinske fag • Helsefag • Andre helsefag

Emneord

Smertevurdering • Rensning / sårrensning • Smertelindring / analgesi • Smerteklinikk • Smerte • Sår • Smerteforskning • Smertestillende medikamenter • Sårtilheling • Sår og skader • Smertemestring

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Nevrologisk
 • Hud

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 5.1 Legemidler
 • 7.1 Individuelle omsorgsbehov
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige
 • 5.7 Fysiske

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Tone Marte Ljoså

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juni 2017 Slutt: 15. juni 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smerte, sår og digital støtte

Populærvitenskapelig sammendrag

Smerte, sår og digital støtte er et ekspert- og forskningsområde ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Smerte er et vanlig symptom hos pasienter som helsearbeidere møter, og sår er et hyppig og økende helseproblem spesielt hos den aldrende befolkningen. Tverrprofesjonelt samarbeid og digitale støtteløsninger er sentralt innen både smerte- og sårbehandling.

Forskningsbasert kunnskap og kompetanse innen smerte og sår er nødvendig for å tilby gode tjenester innen ulike nivåer i helsetjenesten. Ved USN har fagmiljøene lang tradisjon for å tilby videreutdanninger (på masternivå) innen smerte og sår. Vi forsker også på smerte og sår hos ulike pasientgrupper, samt bruk av digitale løsninger for å utvikle tjenestene og forbedre behandlingsmulighetene.

Vi har regionale og internasjonale samarbeidspartnere, slik som Oslo Universitetssykehus, Kongsberg sykehus og tilhørende kommuner, Sunnaas Sykehus, University College Syd (Danmark) og Sønderborg Sykehus (Danmark).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tone Marte Ljoså

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Solli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Edda Aslaug Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Espen Andreas Brembo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lena Leren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Prevalence and factors associated with ulcer-related pain in persons with chronic leg ulcers-an explorative study.

Leren, Lena; Johansen, Edda Aslaug; Eide, Hilde; Falck, Ragnhild Sørum; Ljoså, Tone Marte. 2021, Journal of Clinical Nursing (JCN). USN, UIOVitenskapelig artikkel

Objective structured clinical examination: a game changer for advanced wound care practice?

Johansen, Edda Aslaug; Leren, Lena; Bredesen, Ida Marie. 2021, Journal of Wound Care. USNVitenskapelig artikkel

Digital self-management in support of patients living with chronic pain: Feasibility pilot study.

Bostrøm, Katrine; Børøsund, Elin; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Nordang, Elise Flakk; Schreurs, Karlein; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen E.; Morrison, Eleshia J.; Småstuen, Milada Cvancarova mfl.. 2020, JMIR Formative Research. USN, OSLOMET, MAYO, UIO, OUS, UoW, UoF, UTVitenskapelig artikkel

(Abstract) Fibromyalgia 2016 criteria and assessments:comprehensive validation in a Norwegian population.

Fors, Egil Andreas; Wensaas, Knut-Arne; Eide, Hilde; Jaatun, Ellen A. Andreassen; Clauw, Daniel; Wolfe, Frederick; Helvik, Anne-Sofie. 2020, Clinical and Experimental Rheumatology. UoK, USN, NORCE, STOLAV, NTNU, UOMASammendrag/abstract

Fibromyalgia 2016 criteria and assessments:comprehensive validation in a Norwegian population (poster).

Fors, Egil Andreas; Wensaas, Knut-Arne; Eide, Hilde; Jaatun, Ellen A. Andreassen; Clauw, Daniel; Wolfe, Frederick; Helvik, Anne-Sofie. 2020, The 2nd International Virtual Congress on Controversies in Fibromyalgia (Fibromyalgia2020). USN, NORCE, NTNU, UOMAPoster
1 - 5 av 41 | Neste | Siste »