Cristin-prosjekt-ID: 2512293
Sist endret: 26. august 2021, 07:05

Cristin-prosjekt-ID: 2512293
Sist endret: 26. august 2021, 07:05
Prosjekt

Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

prosjektleder

Kristina Areskoug Josefsson
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.000.000
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: Prosjekt Fleks/10081

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Forskningsmetode • Vitenskapsteori • Digitale læringsressurser • Forskningsetikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Kristina Areskoug Josefsson

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. juni 2021 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital, universell og interkulturell didaktikk i Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Areskoug Josefsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kjersti Helene Haarr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Stian Sørlie Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Arne Morten Rosnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Frédérique Brossard Børhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »