Cristin-prosjekt-ID: 2512515
Sist endret: 22. juni 2021, 22:11

Cristin-prosjekt-ID: 2512515
Sist endret: 22. juni 2021, 22:11
Prosjekt

FlexiSykepleie - Bærekraftig sykepleierutdanning: fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene

prosjektleder

Hilde Eide
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.600.000
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: Fleks-2020/10124

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

utdanningsvitenskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4748243096
Sted
Hilde Eide

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. juli 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FlexiSykepleie - Bærekraftig sykepleierutdanning: fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er utvikle en bærekraftig sykepleierutdanning med fleksibelt og desentralisert studietilbud i distriktskommuner i tidligere Telemark og Buskerud fylke. Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å tilby et fleksibelt utdanningsprogram i bachelor i sykepleie som rekrutterer studenter fra distriktene, utdanner sykepleiere i distriktene, og resulterer i sykepleiere som nsker arbeide i distriktene. Ved siden av den økende mangelen på sykepleiere fremover er Universitetet i
Sørøst-Norge særlig opptatt av mulighetsrommet en desentralisert utdanning gir for samhandling med kommunene i distriktene om forskning og fagutvikling, kompetanseheving og ikke minst rekruttering. Utdanningstilbudet vil utvikles i samarbeid med arbeidslivet og vil foregå på såkalte satelittcampus i
distriktene. Vi vil legge til rette for praksisstudier som er desentralisert og fortrinnsvis i kombinasjon med annet arbeid. Læringsdesignet realiseres gjennom ulike former for teknologi og er i hovedsak tenkt å være metoden omvendt undervisning . Det skal også ses på muligheten for ta internasjonale
emner digitalt. Undervisnings- og vuderingsopplegg som utvikles til utdanningen vil deles med andre sykepleierutdanninger i Norge gjennom digitale plattformer som Canvas og DLR. Behovet for sykepleiere er stort, og særlig i kommuner i distriktene. NAVs Bedriftsanalyse fra november 2018 viser at det i Norge er en mangel p 4 550 sykepleiere. NAV forventer fortsatt høy vekst i etterspørselen etter arbeidskraft det kommende året. Analyser viser at Norge kan mangle hele 75 000
sykepleiere om 20 år. 1 av 5 slutter som sykepleiere før det har gått 10 år etter endt studie. Mange steder er det få kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. I Vestre Viken er 50 prosent av utlyste stillinger, deltidsstillinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Veronica Rusaanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Espen Andreas Brembo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Rita Li

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge

Lise Gladhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »