Cristin-prosjekt-ID: 2512567
Sist endret: 7. februar 2022, 17:02

Cristin-prosjekt-ID: 2512567
Sist endret: 7. februar 2022, 17:02
Prosjekt

Sykepleierstudenters opplevelse av endringer i praksis pga Covid19

prosjektleder

Leslie Sofia Pareja Eide
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Leslie SP Eide

Tidsramme

Aktivt
Start: 11. mai 2020 Slutt: 11. mai 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykepleierstudenters opplevelse av endringer i praksis pga Covid19

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leslie Sofia Pareja Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

Britt Moene Kuven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høgskole

Eriksen Taasen Siv

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4