Cristin-prosjekt-ID: 2512597
Registrert av: REK Sist endret: 25. juni 2021, 10:56 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512597
Registrert av: REK Sist endret: 25. juni 2021, 10:56 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosial ulikhet i forekomst og risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

prosjektleder

Sameline Grimsgaard
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 262445

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 23. august 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosial ulikhet i forekomst og risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

Populærvitenskapelig sammendrag

Ikke-smittsomme sykdommer (Non-communicable diseases, NCD) er den viktigste årsaken til død før 70 år. I Norge regnes hjerte- og karsykdom, kreft, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), diabetes, psykisk sykdom og muskelskjelettsykdom til NCD. Risikofaktorer for NCD er røyking, fysisk inaktivitet, usunt kosthold, høyt alkoholforbruk, overvekt/fedme og forhøyet blodsukker, blodtrykk og kolesterol i blodet. I Norge finner vi en sosioøkonomisk gradient ved at befolkningsgrupper med lav utdanning har høyere nivå av risikofaktorer og forekomst av ikke-smittsomme sykdommer enn grupper med høy utdanning. Formålet med prosjektet er å undersøke den sosioøkonomiske gradienten i risikofaktorer og forekomst av NCD i Tromsø7 (2015-16), og i hvilken grad risikofaktorene og sykdommene opptrer sammen hos ett og samme individ (komorbiditet). Videre vil vi undersøke om den sosiale gradienten i risikofaktorer, nye tilfeller og NCD komorbiditet endres mellom Tromsø4 (1994-5) og Tromsø7 over grupper av alder og kjønn. Prosjektet er forankret i den nasjonale NCD-gruppen og NCDNOR-prosjektet. Prosjektet vil gi nyttig kunnskap om risikofaktorer og sykdomsbyrde av ikke-smittsomme sykdommer til bruk i planlegging av forebyggende tiltak på befolkningsnivå.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sameline Grimsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Jonas Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Rebecca Hetland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Inger Ariansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Laila Arnesdatter Hopstock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 5