Cristin-prosjekt-ID: 2512667
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2021, 15:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512667
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2021, 15:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

Smerter og mentale plager: Fra ungdomstid til voksen alder

prosjektleder

Kåre Rønn Richardsen
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 265585

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smerter og mentale plager: Fra ungdomstid til voksen alder

Populærvitenskapelig sammendrag

FORMÅL: Å studere samtidige smerte og mentale plager, og sammenheng mellom denne tilstanden blant ungdom/unge voksne og utfall i voksen alder. Et annet formål er å utforske om langtidssykefravær, uførhet og andre NAV-ytelser blant voksne personer med samtidige smerter og mentale plager kan forutsees basert på informasjon fra ungdomstiden og informasjon fra ulike registre (informasjon om medisinbruk fra reseptregisteret, informasjon om bruk av helsetjenester helseregister, informasjon om kortvarige sykemeldinger fra NAV). UTVALG, DATA OG METODER: Studenter som deltok i SHoT-undersøkelsen i 2018, og ungdom (13-19 år) i Ung-HUNT1, 3 og 4 vil inkluderes i studiet. Data fra Ung-HUNT 1 (1995-97) og 3 (2006-2008) vil kobles til helseregister for spesialist- og kommunehelsetjenester, reseptregister og administrative register for å kunne studere ulike utfall (bruk av helsetjenester og medikamenter, utvikling av andre sykdomstilstander, utbetalinger fra NAV). Vi vil bl.a. utforske om informasjon fra Ung-HUNT materialet kan brukes for å forutsi de ulike utfallene. I sup-prosjekt 1 skal statistiske metoder for repeterte målinger benyttes. I sub-prosjekt 2 skal maskinlæring benyttes i analyse av data. NYTTEVERDI: Prosjektet vil kunne frembringe ny kunnskap om langtidsutfall for ungdom og unge voksne med samtidige smerter og mentale plager. Prosjektet vil også skape et grunnlag for å vurdere om bruk av helsetjenester, frafall i utdanning og arbeidsliv blant personer med samtidig smerte og mentale plager i voksen alder kan forutsies tidsnok for å kunne iverksette forebyggende tiltak rettet mot personer med økt sannsynlighet for uheldige utfall (f.eks. omfattende bruk av helsetjenester, tidlig uførhet)

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre Rønn Richardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Britt Elin Øiestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Parisa Gazerani

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Milada Cvancarova Småstuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »