Cristin-prosjekt-ID: 2512681
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2021, 17:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512681
Registrert av: REK Sist endret: 28. juni 2021, 17:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

LongITools - Betydningen av det ytre miljøet for helse

prosjektleder

Stine Marie Ulven
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 268193

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LongITools - Betydningen av det ytre miljøet for helse

Populærvitenskapelig sammendrag

I løpet av det siste århundret har det skjedd store endringer i folks miljø og livsstil. Disse endringene inkluderer urbanisering og modernisering av samferdsel og landbruk, som bidrar til luftforurensning og støy, fysisk inaktivitet og tilgang på usunn mat. Samtidig har forekomsten av livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- karsykdommer økt betraktelig. Den overordnede hensikten med LongITools er å forstå hvordan det ytre miljøet påvirker risiko for ikke-smittsom kardio-metabolsk sykdom. UiO har ansvaret for analyser av genuttrykksdata, så vårt mål er å studere de underliggende molekylære mekanismene som kan forklare sammenhenger mellom det ytre miljøet og sykdomsrisiko. LongITools er et prosjekt som er finansiert av EUs Horizon 2020 program. Det er i alt 15 akademiske partnere i prosjektet, i tillegg til tre små og mellomstore bedrifter. De akademiske partnerne bidrar med data fra kohortestudier, randomiserte kontrollerte studier, biobanker og registre. Samlet utgjør dette data på omlag 11 millioner europeiske innbyggere gjennom hele livsløpet. Universitetet i Oslo bidrar med data fra en randomisert kontrollert studie som ble gjennomført mellom 2012 og 2014 med tittelen "Helseeffekter av fettkvalitet i et sunt norsk kosthold". Som en del av LongITools skal allerede innsamlede data kobles til data på miljøfaktorer, som luftforurensning og støy. Nytteverdien av LongITools vil være å finne sammenhenger mellom individets og samfunnets helse med det ytre miljøet, samt å finne sykdomsmekanismer og livsstadier hvor det er mest hensiktsmessig å gjøre endringer for å redusere sykdomsrisiko.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stine Marie Ulven

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Amanda Rundblad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Stine Marie Ulven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hege Berg Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Magne Thoresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »