Cristin-prosjekt-ID: 2512846
Sist endret: 5. august 2021, 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 2512846
Sist endret: 5. august 2021, 14:12
Prosjekt

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for Norwegian chicken at industrial scale - ALGEKYLLING

prosjektleder

Stig A. Borgvang
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 23.020.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 321558

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Næringsmiddelteknologi • Bioteknologi • Landbruksteknologi • Generell mikrobiologi • Fôring

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
45867258
Sted
Stig A. Borgvang

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 30. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for Norwegian chicken at industrial scale - ALGEKYLLING

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse. Prosjektkonsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden. NIBIO har høy kompetanse på forskning innen dyrking av forskjellige mikroalger i lab-skala og Norgesfôr har stor kompetanse og lang erfaring i produksjon av fôr til fjærfe. Norsk Kylling skal erstatte importert soya i kyllingfôret med proteiner basert på norsk produsert mikroalgebiomasse. Overgangen fra lab-skala til industriell pilot-skala produksjon vil bli ledet av Algæ. Algæ er et selskap med en forretningsvisjon om å bli en viktig industriell mikroalgebiomasseprodusent. Prosjektet vil muliggjøre en målrettet produksjon av protein- og PUFA-rik mikroalgebiomasse i pilotskala som bestanddel til kyllingfôret. Parallelt med dette prosjektet vil Algæ, sammen med Norgesfôr og Norsk Kylling, basert på resultatene i prosjektet, legge grunnlaget for mikroalgedyrking i industriell skala. Studier av lagringsstabiliteten til næringsstoffer i mikroalgebiomassen vil bli utført for å sikre stabile og reproduserbare produkter. En utfordring er å redusere produksjonskostnadene i hele produksjonslinja for å oppnå konkurransedyktige priser på fôr- og kylling. I prosjektet vil en blant annet se på muligheten for å redusere kostnadene ved å bruke CO2 fra biogass og/eller industrielle utslipp i produksjonen av mikroalgebiomasse. Det er mange potensielle fordeler for samfunnet ved å produsere plantebaserte proteiner og fettsyrer av høy kvalitet uten bruk av dyrkbar jord. Fordelene inkluderer økt selvforsyningsgrad (ingen eller redusert import av proteiner) og, sett i en miljømessig sammenheng, vil lokalt/regionalt produserte proteiner redusere klimaavtrykket av langdistansetransport soya. Dette er også en mulighet for å sikre ressursgrunnlaget for eksisterende landbruksindustri og skape en ny fôr- og næringsmiddelindustri. 

Vitenskapelig sammendrag

The main goal of the project is to create a knowledge and technology platform for production and use of chicken feed with proteins and polyunsaturated fatty acids (PUFA) from Norwegian microalgae biomass. The project consortium includes the whole production/value chain.

NIBIO is a research institute with strong competence on cultivation of varying microalgae species at lab-scale and Norgesfôr has competence and expertise on preparing feed for poultry. Norsk Kylling will replace imported soya in chicken feed with proteins based on microalgae biomass produced in Norway. The transition from lab-scale production to industrial pilot scale production will be managed by Algæ, a company with a business vision to become an important industrial microalgae producer.

The project will enable the production, at pilot-scale, of a targeted protein- and PUFA rich microalgae biomass as ingredients in chicken feed. In parallel with this project development, Algæ will, together with Norgesfôr and Norsk Kylling, and based on the pilot-scale results of the project, lay the fundaments for industrial-scale microalgae cultivation.

Shelf life studies of microalgae biomass with regard to nutrient composition - will be performed to ensure stable and reproducible products. A challenge is to reduce production costs throughout the production line to obtain competitive feed and chicken prices. The project also addresses this by e.g. using CO2 from biogas and/or industrial l microalgae producer.

An important challenge in the project is reduction of production costs throughout the production line. ALGEKYLLING addresses this also within the research part of the project using e.g. CO2 from biogas/industrial emissions, as the carbon source in the microalgae production. Storage sensitivity of microalgae biomass with regard to nutrient composition - shelf life- will be performed to ensure stable and reproducible products.

In parallel with the ALGEKYLLING project development, Algæ will, together with Norgesfôr and Norsk Kylling, and based on the ALGEKYLLING pilot-scale results, lay the fundaments for industrial-scale microalgae biomass cultivation

Metode

The production and application of microalgae for a large array of products have gained interest and momentum worldwide. In Norway, value creation from microalgae is still in an initial phase, but our national competence and knowledge levels are adequately matching the developments in other countries, and the first industries have started production of microalgal biomass. Microalgae are known to contain a significant amount of nutrients such as proteins, PUFA, vitamins, carbohydrates, antioxidants, pigments and minerals (Skjånes 2013), and are considered to be a promising sustainable source of food and feed. There are significant differences among species of microalgae regarding nutrient composition and production efficiency (Levasseur 2020, Sun 2018). The microalgal biomass composition is a result of the metabolic response to environmental cultivation conditions, and different combinations of stress factors can often cause synergistic, metabolic effects (Markou 2013). Protein is an important nutrient in chicken feed, and an optimal amino acid profile with a high percentage of essential amino acids is considered a valuable benefit. Many algae species have high protein contents, which can be combined with an efficient production and high growth rates. In some cases, the amino acid profile can also be adjusted to contain a larger part of essential amino acids using cultivation techniques (Sui 2019), although this is not extensively explored. Many microalgae accumulate lipids under environmental stress, and under some conditions the fatty acid profile can be manipulated into a more favourable content of PUFA (Steinrücken 2018). The use of CO2 for autotrophic algae cultivation may involve significant cost (Ruiz 2016), and an important cost reducing measure is to use an industrial CO2 source, which would otherwise be released into the atmosphere. Using CO2 from biogas production without cleaning steps, has been tested, and although some species can tolerate exposure to the contaminants, many species will suffer inhibiting effects. Several steps of separating the CO2 from the other components of the biogas, however, may make a biogas production process a viable source of CO2 for microalgae production.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stig A. Borgvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Kari Skjånes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 2 av 2