Cristin-prosjekt-ID: 2512966
Sist endret: 23. september 2021, 12:29

Cristin-prosjekt-ID: 2512966
Sist endret: 23. september 2021, 12:29
Prosjekt

Effekter av og erfaringer med eksterne skolefokuserte tiltak for barn og unge som er plassert på barnevernsinstitusjon - Prosjektplan for en mixed-methods systematisk oversikt

prosjektleder

Heather Melanie R Ames
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Barnevern og utdanning • Barn • Ulikheter i utdanning • Tiltak

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
22077000
Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 28. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av og erfaringer med eksterne skolefokuserte tiltak for barn og unge som er plassert på barnevernsinstitusjon - Prosjektplan for en mixed-methods systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Å fullføre og prestere i grunn- og videregående skole er svært viktig for barn og unges fremtidige helse og økonomi. Barn og unge i barnevernsinstitusjoner er en av samfunnets mest sårbare grupper. I gjennomsnitt presterer denne gruppen dårligere på skolen sammenlignet med barn som ikke er under omsorg av barnevernet. Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekter av og erfaringer med skolefokuserte tiltak iverksatt utenfor skolens område for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. 

 

For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar søke i internasjonale litteraturdatabaser etter studier publisert mellom 2010 og juni 2021. Vi skal bruke både manuelle og maskinlæringsprosesser for å vurdere og inkludere studier opp mot seleksjonskriterier. Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de  inkluderte studiene, vurdere deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. Til slutt presenteres våre oppsummerte funn i «Summary of Findings»-tabeller, hvor vi også presenterer vår tillit til dem. De samlede resultatene vil vi presentere og publisere i en rapport.

Tittel

Effectiveness of and experiences with school focused interventions out-side of school settings for children and youth living in child welfare institutions - Protocol for a mixed-methods review

Populærvitenskapelig sammendrag

To complete and do well at primary and secondary education is very important for a child’s future health and economic status. Children and youth living in child welfare institutions are one of society’s most vulnerable groups, and on average have worse school outcomes compared with children who are not in institutional care. The purpose of this systematic review is to investigate the effects of and experiences with educational interventions conducted outside of schools for children and youth living in child welfare institutions.

To identify relevant studies, a librarian will search in international databases for studies published between 2010 and June 2021. We will use both manual and machine learning processes to screen studies against our inclusion criteria. Thereafter, we will extract and analyse the data from the included studies and appraise their methodological quality with appropriate tools and checklists. Finally, we will present our findings in summary of findings tables where we will also present our confidence in the findings. The combined results will be presented and published in a report.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Hong Lien Nguyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »