Cristin-prosjekt-ID: 2513021
Registrert av: REK Sist endret: 16. januar 2022, 10:09 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513021
Registrert av: REK Sist endret: 16. januar 2022, 10:09 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av nanodiamant partikler og mesenchymale stamceller utviklet fra voksne fibroblaster for kreftbehandling og beindannelse

prosjektleder

Daniela Elena Costea
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 80005

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av nanodiamant partikler og mesenchymale stamceller utviklet fra voksne fibroblaster for kreftbehandling og beindannelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Beinmetastaser er en alvorlig komplikasjon til kreftsykdom. Det antas at omtrent halvparten av alle kreftpasienter får slike metastaser, som forårsaker store lidelser. I enkelte krefttyper, slik som munnhulekreft, er det selve primærsvulsten som vokser direkte inn i kjevebeinet og forårsaker plagsomme langstidskonsekvenser for pasientens talefunksjon, tyggefunksjon, svelgefunksjon og utseende. Det er et klart behov for mer effektiv og spesifikk behandling av beinsykdom i kreftpasienter. I dette prosjektet skal vi utvikle og teste på pre-kliniske kreftmodeller (in vitro vevskultur og in vivo mus modeller) en inovativ, dobbel målrettet terapeutisk metode som vil både drepe kreftcellene og indusere beindannelse på stedet for metastase. Prosjektet er basert på våre egne resultater som har påvist tidligere at nanodiamant (nDP)-fylte stillaser kunne hemme kreftcellenes vekst og spredning samtidig med dannelse av beinvev i det område. Vi skal videreutvikle disse nDP til å binde enda mer effektivt på kreftcellenes overflatten og vi skal bruke mesenchymale stam celler (MSC) for å bære disse nDPs til kreftområdene. Det er påvist av flere forskningsgrupper at MSC tiltrekkes i sår og kreft områder. Vi skal teste både MSC høstet fra beinmarg og MSC utviklet fra induserte stam celler omprogrammerte fra pasientens egne bindevevceller (voksne fibroblaster) dyrket fra hud eller munnslimhinne, eller fra pasinetenes egne periferiske blod celler for deres evne til å transportere nDPs til kreftområder. Med andre ord, bruker vi MSC cellene som en 'kjøretøy' for levering til kreftområdene av nDPs som var 'lastet' på de. De forskjellige typer nDPs som vi skal utvikle skal først bli testet i 2D og 3D vevskulturmodeller for deres effekt på kreftcellens vekst og motilitet/invasjon. For å redusere sykeligheten på grunn av høsting av MSC fra beinmarg hos kreftpasienter skal vi teste en ny metode for å skaffe MSC fra bindevevceller dyrket fra en enkel hud biopsi eller munnslimhinne biopsi, eller fra pasientenes egne periferiske blod celler. Vi skal først omprogramere bindevecellene (fibroblstene) eller periferiske blod celler til induserte pluripotente stam celler (iPSc) og etterå indusere de ved hjelp av forskjellige vekst faktører til MSC. Vi skal teste om det er mulig å erstatte de biologiske produkter fra dyr, som serum for eksempel, som brukes som vanlig for å dyrke celler, med humane biologiske produkter som blodplater lysate slik at denne metode kan tas videre i klinikken hos kreftpasienter seinere i en kliniskforsøk. Beinmarg MSC, fibroblast-iPS-MSC og periferisk blod celler -iPSc-MSC skal testes på musmodeller for deres evne til å bære nDPs til de invasive kreftområdene.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniela Elena Costea

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Ridhima Das

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Anke Krueger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medizinische Universität Wien

Harsh Dongre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Mihaela-Roxana Cimpan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »