Cristin-prosjekt-ID: 2513318
Registrert av: REK Sist endret: 15. juli 2021, 14:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513318
Registrert av: REK Sist endret: 15. juli 2021, 14:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Avansert magnetisk resonans billedtaging ved kronisk klasehodepine: En kasus-kontrollstudie

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 253435

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 1. april 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avansert magnetisk resonans billedtaging ved kronisk klasehodepine: En kasus-kontrollstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke om det foreligger forskjell mellom kasusgruppen (kronisk klasehodepine), og friske kontroller ved avanserte MR-undersøkelser. Ved å benytte MR maskin med høy feltstyrke (7T), oppnår man bilder av høyere kvalitet, særlig ved modaliteter som MR-spektroskopi og suseptibillitetsvektede bilder med mulighet for kvantifisering av jernavleiringer. Kronisk klasehodpine er en tilstand som i liten grad er forstått og hvor det mangler objektive biomarkører. Identifikasjon av MR funn som skiller klasehodepine pasienter fra friske kontroller kan bidra til utvikling av biologiske utfallsvariabler til bruk i studier, samt være hypotesegenererende for videre forskning. Klasehodepine er en strengt ensidig hodepine (dog kan være sidevekslende i et livsløpsperspektiv). I denne studien vil man også å undersøke om det er forskjeller i metabolisme (kartlagt med H-MRS) i thalamus på ipsi- og contralateral side for smertesiden.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Wergeland Meisingset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erling Tronvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Anne Farestveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3