Cristin-prosjekt-ID: 2513351
Registrert av: REK Sist endret: 16. juli 2021, 14:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513351
Registrert av: REK Sist endret: 16. juli 2021, 14:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Akutte effekter av trening på morsmelkssammensetning

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 263493

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akutte effekter av trening på morsmelkssammensetning

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vil undersøke om det at mor trener endrer sammensetningen av morsmelk. Studien vil danne grunnlag for en større randomisert, kontrollert studie der vi tilfeldig fordeler kvinner etter fødsel til en treningsgruppe og en kontrollgruppe. Hypotesen vår er at trening vil påvirke stoffer i morsmelka som kan ha betydning for babyens helse og utvikling. Vi vil i denne studien inkludere 20 kvinner 6-12 uker etter fødsel. Deltakerne skal komme inn og gjennomføre to treningsøkter, på separate dager. I tillegg skal de komme inn en dag der de ikke trener. Vi vil samle inn morsmelkprøver ved bestemte tidspunkt etter treningsøktene og sammenligne konsentrasjonene av ulike stoffer (hormoner, cytokiner, adipkiner og metabolitter) i morsmelka.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Tegdan Moholdt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trygve Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sandra Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mads Holmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Guro Rosvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »