Cristin-prosjekt-ID: 2513479
Registrert av: REK Sist endret: 1. oktober 2021, 11:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513479
Registrert av: REK Sist endret: 1. oktober 2021, 11:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

Endringer i GABA-nivåer i hjernen rundt menstruasjonssyklusen

prosjektleder

Gerard Eric Dwyer
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 269437

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 1. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endringer i GABA-nivåer i hjernen rundt menstruasjonssyklusen

Populærvitenskapelig sammendrag

Gamma-aminobutyric acid, også kjent som gammaaminosmørsyre eller GABA er en av de viktigste nevrotransmittere i det menneskelige sentralnervesystemet. Den spiller en kritisk rolle i vanlige prosesser i hjernen og har blitt implisert i en rekke nevrologiske og psykiatriske lidelser. Ved bruk av magnetisk resonansspektroskopi (MRS), en MR-avbildningsmetode, er det mulig å utføre kvantative analyser av GABA in vivo. Det vil si at det er mulig å måle GABA nivåer i hjernen på en ikke-invasiv måte uten bruk av ioniserende stråling eller kontrastmiddel. Som sådan har MRS blitt en populær og mye brukt avbildnignsteknikk for å måle GABA i studier som undersøker både vanlig prosesser i hjernen og GABAs rolle i nevrologiske og psykiatriske lidelser. Et av problemene med slike studier er at GABA nivåer påvirkes av en rekke faktorer slik som bruk av visse medikamenter, inntak av alkohol, inntak av koffein- og nikotinholdige produkter og hormonelle svinginger som del av menstruasjonssyklusen. Mange av disse faktorene kan kontrolleres for med selektiv rekruttering av deltakere/pasienter, men påvirkningen av hormoner og deres effekt på GABA nivåer i hjernen er ofte oversett og kan potensielt forvirre resultater hvis ikke det blir tatt i betraktning. En rekke studier har prøvd å undersøke om GABA nivåer i hjernen påvirkes av menstruasjonssyklusen men tatt sammen er resultatene fortsatt ikke entydige. Noen studier har funnet at GABA nivåer er høyest under eggløsning, andre har funnet at de er høyere i løpet av follikelfasen enn lutealfasen, og andre har funnet ingen forskjell mellom de forskjellige fasene. Sammenligning av disse studiene er vanskelig på grunn av, blant annet, to viktige faktorer, nemlig hvor i hjernen GABA nivåer har blitt målt og hvlilke parametere har blitt brukt ved opptaket. Det er mulig at forskjellige deler av hjernen påvirkes annerledes av endringers som skjer rundt menstruasjonssyklus, og dette gjør det vanskelig å trekke konklusjoner fra studier der bare et område har blitt analysert. Dessuten, når man samler data med MRS finnes det mange forskjellige sekvenser og opptaks- parametre man kan velge, i tillegg til forskjellige forbehandligsprosesser, analysemetoder og programvarer man kan bruke, som alle introduserer variabler som kan påvirke resultatene. Målet med denne studien er å videre undersøke forholdet mellom GABA nivåer i hjernen rundt menstruasjonssyklusen med fokus på disse to faktorene. Denne studien er en del av en internasjonal multisenterstudie der dent samme protokollen skal utføres på deltakere rundt om i verden. Som en del av denne studien skal kvinnelige deltakere gjennomgå tre MRS opptak ved tre punkter i løpet av en menstruasjonssyklus som tilsvarer midten av follikelfasen, midten av lutealfasen og menstruasjon. Deltakere vil bli pålagt å bruke et eggløsningstest i forbindelse med en kalendar app for minst tre menstruasjonssykluser for å etablere sykluslengden. Under hvert opptak skal MR-spektra blir tatt opp fra tre områder i hjernen, nemlig bakhode-, medial prefrontal- og motor cortex. Disse tre regionene ble valgt ettersom de ofte brukes i MRS-studier av en rekke forskjellige årsaker, og antas å være forskjellig påvirket av menstruasjonssyklusen. Motivasjon bak denne studien er at denne kan bidra til å avgjøre om GABA-nivåer i hjernen er betydelig påvirket av menstruasjonssyklusen, og fastslå om den kan ha spilt en rolle som en forvirrende variabel i tidligere studier, og optimalisere fremtidige studier ved å redegjøre for det som en del av det eksperimentelle designet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gerard Eric Dwyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Kenneth Jan Hugdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Alexander Richard Craig-Craven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3