Cristin-prosjekt-ID: 2513552
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2021, 16:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2513552
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2021, 16:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evoke - Effekt og sikkerhet av oral semaglutid hos pasienter med tidlig stadium av Alzheimers sykdom

prosjektleder

Per Selnes
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 254206

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. august 2021 Slutt: 9. september 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evoke - Effekt og sikkerhet av oral semaglutid hos pasienter med tidlig stadium av Alzheimers sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Demens er et økende helseproblem, og det er omlag 50 millioner mennesker over hele verden som lever med demens. Innen 2050 kan det være så mange som 152 millioner mennesker med demens i verden. Sykdomsutvikling fra mild kognitiv svikt til mild, moderat eller alvorlig demens følges av gradvis tap av kognitiv funksjon som gjør det vanskelig å utføre daglige aktiviteter. Behandling på et tidlig stadium av sykdommen kan ha stor innvirkning på pasientene, pårørende og samfunnet som helhet. I dag finnes det ingen tilgjengelig behandling av mild kognitiv svikt. Det finnes kun behandling for symptomer knyttet til demens hos pasienter med Alzheimers sykdom. Målet med denne studien er å undersøke om oral semaglutid, sammenlignet med placebo, kan gi en forbedring av kognisjon og funksjon hos pasienter med mild kognitiv svikt eller mild demens, begge av Alzheimers type. Potensiell effekt av semaglutid har vært undersøkt i relevante prekliniske modeller. Kliniske data fra en ‘real-world’-studie samt en post-hoc analyse basert på randomiserte kliniske studier hos pasienter med diabetes type 2, har indikert at semaglutid og liraglutid kan redusere risikoen for utvikling av demens. Studiene har også indikert at semaglutid kan ha en betennelsesdempende effekt. Diagnosen Alzheimers sykdom vil bekreftes ved at man påviser amyloid plakk i hjernen, enten ved amyloid-PET eller spinalpunksjon Det vil også gjennomføres en rekke tester (spørreskjema og intervjuer) for å undersøke kognisjon og funksjon. Halvparten av pasientene vil bli randomisert til oral semaglutid og halvparten til placebo. Datainnsamlingen vil inkludere resultater fra intervjuer/spørreskjemaer, blodprøver og kliniske undersøkelser. Planen er i utgangspunktet at 21 pasienter skal inkluderes i Norge.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Selnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Anne-Brita Knapskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tormod Fladby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3