Cristin-prosjekt-ID: 2513555
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2022, 12:41

Cristin-prosjekt-ID: 2513555
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2022, 12:41
Prosjekt

PreMeFen-studien

prosjektleder

Fridtjof Heyerdahl
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 255159

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PreMeFen-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å undersøke om de non-invasive metodene for smertelindring, inhalasjon av metoksyfluran og intranasal fentanyl, er likeverdige og like gode som intravenøs morfin til behandling av akutt smerte hos voksne pasienter i ambulansetjenesten. Det er dokumentert at pasienter med akutte smerter ikke alltid får tilfredsstillende smertestillende behandling utenfor sykehus. Subpotimal behandling av akutte smerter kan ha negative konsekvenser for pasienten på kort og lang sikt. I akutte situasjoner kan det være vanskelig å legge inn venekateter for å gi intravenøse medikamenter, og problemer med venekateter er rapportert helt opp i 1/4 til 1/2 av alle pasienter. Dette skyldes delvis variasjon i kompetansenivået til ambulansepersonellet, og medfører variasjon i tilbudet av smertestillende behandling som pasientene får. Vi vil undersøke medikamenter som virker raskt og som ikke trenger intravenøs tilgang, slik at ambulansepersonell kan starte smertestillende behandling tidligere med enkle og sikre metoder. I en randomisert non-inferiority studie vil vi sammenligne inhalasjon av metoksyfluran, intranasal fentanyl og intravenøs morfin gitt av ambulansepersonell. Morfin er det vanligst brukte smertestillende medikamentet i verden, og vil bli brukt som en referanse når vi skal sammenlikne effekt av de non-invasive metodene. Grad av smerte målers med Numeric Rating Scale (NRS), som er en validert metode for dette og som brukes i ambulansetjenesten. Pas med NRS mer eller lik 4 vil inkluderes i studien. Det primære målet er å sammenlikne effekt av medikamentene som reduksjon i NRS ved 10 minutter etter start av behandling. I tillegg vil vi måle effekt ved andre tidspunkt, bivirkninger, behov for tilleggsmedikamenter og tilfredshet med behandlingen både hos pasient og ambulansearbeider. Det foreligger ingen andre randomiserte studier som har sammenliknet inhalasjon av metoksyfluran, intranasal fentanyl og intravenøs morfin gitt av ambulansepersonell utenfor sykehus.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fridtjof Heyerdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marius Rehn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Randi Simensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Lars Olav Fjose

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Arne Kristian Skulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »