Cristin-prosjekt-ID: 2513946
Sist endret: 24. august 2021, 18:09

Cristin-prosjekt-ID: 2513946
Sist endret: 24. august 2021, 18:09
Prosjekt

Hydrocarbon-utilizing microorganisms as oil indicators and oil spill destructors in the water and deposits of Barents Sea (Hydrocarbon scavengers)

prosjektleder

Nils Kåre Birkeland
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.572.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 308831

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Genetikk og genomikk • Matematikk og naturvitenskap • Generell mikrobiologi

Emneord

Genomikk • Bioinformatikk • Metagenomikk • Genetikk • Mikrobiologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
55582657
Sted
Nils-Kåre Birkeland

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2020 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hydrocarbon-utilizing microorganisms as oil indicators and oil spill destructors in the water and deposits of Barents Sea (Hydrocarbon scavengers)

Populærvitenskapelig sammendrag

Barentshavet er en av de økonomisk sett mest attraktive områdene i Arktis på grunn av alle gass-oppkommene og de store gass- og oljereservoarene Stockman og Goliat, som ligger, henholdsvis, i den russiske og norske sektoren. Hydrokarboner kan tjene som karbon- og energikilder for mikroorganismer, inkludert de som lever i ekstremt kalde marine arktiske miljø, og deres tilstedeværelse og antall kan derfor brukes som biologiske indikatorer for olje- og gassforekomster. Hydrokarbon-nedbrytende mikroorganismer, inkludert kuldetilpassede bakterier i Arktiske sjøområder, deltar i naturlige biologiske (selvrensende) prosesser for fjerning av hydrokarbonforurensing i deres miljø. Målsettingen med dette prosjektet er å øke våre kunnskaper om de kulde-tilpassede hydrokarbondegraderende bakteriene sitt mangfold, aktivitet og utbredelse i vannmassene i Barentshavet ved å bruke dyrkningsbaserte og metagenomikk-baserte analyser. Hydrokarbondegraderende bakterier vil også bli isolert og karakterisert, og aktive populasjoner studert ved hjelp av stabil-isotop-probing (SIP) teknikker. Resultatene vil kunne identifisere korrelasjoner mellom oljeforekomster og hydrokarbondegraderende mikrober, noe som i fremtiden kan bidra til utvikling av hurtige metoder for påvisning av oljeforekomster i forbindelse med olje- og gassleting i Arktis. Muligheten for å bruke kuldetilpassede marine mikrobielle samfunn til biologisk opprensing i oljeforurensede områder vil bli evaluert. Den basale forståelsen av mangfoldet av kuldetilpassede hydrokarbondegraderende mikrober og deres metabolisme vil bli forbedret. Den norske partneren vil fokusere på metanoksiderende bakterier og aktive populasjoner ved bruk av DNA-SIP eksperimenter mens den russiske partneren på mikrober som degraderer høyere hydrokarboner.

Vitenskapelig sammendrag

Natural resources, conditions and the geographic location of the Barents Sea make it the most economically attractive region of the Arctic. The Barents Sea bed is characterized by numerous gas seepages and one of the biggest gas deposits, Shtokman. The large oil deposit, Goliat, is located in the Norwegian segment. Hydrocarbons can serve as substrates for microorganisms, including those inhabiting extremely low-temperature marine environments. Some of them use hydrocarbons as sole energy and carbon source and, thus, their occurrence and numbers could be used as biological indicators of presence of oil. Hydrocarbon-degrading microorganisms, including psychrophiles, participate in self-purification of hydrocarbon contamination in natural habitats. The goal of this project is to study the psychrophilic hydrocarbon-utilizing (including methane oxidizers) bacterial diversity and their distribution in the Barents Sea by cultural and molecular approaches. Metabolism of uncultured hydrocarbon-oxidizing bacteria detected in metagenomes by the key genes of hydrocarbon oxidation will be studied using their metagenome assembled into complete genomes. Hydrocarbon degraders will also be isolated and characterized, and active hydrocarbon-degrading populations studied using DNA-stable-isotope probing. Data obtained would allow us to assess the correlation between the presence and diversity of hydrocarbons and hydrocarbon-utilizing microorganisms in water and ground samples of Barents Sea which would in the future help to develop rapid methods of oil deposits exploration in Arctic sea region. The ability of marine psychrophilic microbial communities to be used for bioremediation of oil contamination will be evaluated. The basic understanding of the diversity of psychrophilic hydrocarbon-utilizing microorganisms and their metabolism will be enhanced. The Norwegian team will focus on methanotrophs and DNA-SIP experiments while the Russian team on degraders of higher hydrocarbons.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nils Kåre Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Alexander Merkel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Moscow State University named after M.V. Lomonosov
1 - 2 av 2