Cristin-prosjekt-ID: 2513973
Sist endret: 13. oktober 2021, 12:14

Cristin-prosjekt-ID: 2513973
Sist endret: 13. oktober 2021, 12:14
Prosjekt

Solstien 3 - et digitalt læringshus for studentaktive arbeidsformer

prosjektleder

Silje Stangeland Lie
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Finansiering

 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
  Prosjektkode: AKTIV-2019/10162

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Sosialt arbeid

Emneord

Utdanningsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Solstien 3 - et digitalt læringshus for studentaktive arbeidsformer

Vitenskapelig sammendrag

Studenter i profesjonsutdanningene vernepleie, ergoterapi, sykepleie og sosialt arbeid ved VID vitenskapelige høgskole skal lære å håndtere problemstillinger med stor kompleksitet som yrkesutøvere. Det er derfor nødvendig at de får anledning til å øve i reelle situasjoner før de møter brukere og pasienter, slik at de kan tilegne seg dybdekunnskap og samhandlingsferdigheter. Dette har
hittil vært vanskelige å øve tilstrekkelig på i trygge omgivelser. Øving på situasjoner og arenaer som i størst mulig grad gjenspeiler virkeligheten de skal utøve sitt yrke i er sentralt for å tilegne seg denne kompetansen.

Med en virtuell arena for tilegning av kunnskap og ferdighetstrening ønsker vi å utvikle nye studentaktive læringsdesign og vurderingsformer slik at studentene er beredt for utfordringene som kan møte dem i deres fremtidige yrke.

Hovedmålet med prosjektet er å øke kvaliteten i utdanningen slik at studentene bedre kan ruste seg til å forstå og handle faglig forsvarlig i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner. Dette vil vi oppnå med systematisk ferdighetstrening ved hjelp av simuleringsteknologi i et digitalt læringshus. Denne arenaen skal stimulere til utforskende læring, til å vurdere egen læring og til å samhandle med både medstudenter, brukere og studenter fra andre studieprogram og andre campus.

Utstyr

VR-briller

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Silje Stangeland Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Elise Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Tore Bonsaksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Karen Synne Groven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Arne Morten Rosnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »