Cristin-prosjekt-ID: 2513981
Sist endret: 4. august 2021, 10:43

Cristin-prosjekt-ID: 2513981
Sist endret: 4. august 2021, 10:43
Prosjekt

The Unswept Floor

prosjektleder

Camilla Luihn
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 21.000
  • Kunsthøgskolen i Oslo
    Prosjektkode: 26045

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Unswept Floor

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet fokuserer på emaljens egenskaper som kunstnerisk medium og som et relevant kunstnerisk uttrykk og teknikk. Ved å studere hvordan emalje kan implementeres som bærende element i en gruppe arbeider gjennom farge, tekstur og komposisjon, skapes en mutasjon av det maleriske medium. Gjennom fordypning i de forskjellige forbindelsene, både kjemiske og mekaniske, og kontrollerbare variabler som temperaturer, metaller og etterbehandling vil jeg skape et rom for å gjenoppdage emaljens egenskaper som kunstnerisk virkemiddel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Luihn

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1