Cristin-prosjekt-ID: 2514168
Sist endret: 4. november 2021, 11:21

Cristin-prosjekt-ID: 2514168
Sist endret: 4. november 2021, 11:21
Prosjekt

Impact of the COVID-19 Pandemic on Changing the Content of Social Media Advertising

prosjektleder

Andrea Seberini
ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Digitale medier

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. februar 2021 Slutt: 1. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Impact of the COVID-19 Pandemic on Changing the Content of Social Media Advertising

Populærvitenskapelig sammendrag

Social media and advertising offers opportunities for receiving pre and post-purchase information. Advertising plays a significant role in the business’ marketing as every company wants its product to be successful and well-known among its target audience and thus, it is essential to promote it. Promotion plays an important role within the marketing mix as its aim is to draw the attention of potential buyers. The main aim of the study is to find out how social media, especially advertising, changed its content during the pandemic COVID 19.  The questionnaire was distributed among respondents by using social media. This way we tried to have representatives of each age category trying to resemble as closely as possible the Slovak market. Following the random selection of participants (users of social media) who were addressed 135 filled in the questionnaire. Impacts of the COVID-19 pandemic, in terms of Advertising we found out that there has been a certain change. According to the answers of our respondents the changes have been present in content of advertisements, the motives used, their narrative, offered products or services or the combination of all mentioned before. Consumers noticed an increased amount of COVID-19 related products such as face masks, disinfection etc.

Vitenskapelig sammendrag

Social media and advertising offers opportunities for receiving pre and post-purchase information. Advertising plays a significant role in the business’ marketing as every company wants its product to be successful and well-known among its target audience and thus, it is essential to promote it. Promotion plays an important role within the marketing mix as its aim is to draw the attention of potential buyers. The main aim of the study is to find out how social media, especially advertising, changed its content during the pandemic COVID 19.  The questionnaire was distributed among respondents by using social media. This way we tried to have representatives of each age category trying to resemble as closely as possible the Slovak market. Following the random selection of participants (users of social media) who were addressed 135 filled in the questionnaire. Impacts of the COVID-19 pandemic, in terms of Advertising we found out that there has been a certain change. According to the answers of our respondents the changes have been present in content of advertisements, the motives used, their narrative, offered products or services or the combination of all mentioned before. Consumers noticed an increased amount of COVID-19 related products such as face masks, disinfection etc.

Tittel

COVID 19 -pandemien og påvirkning på reklame innholdet i annonsering på sosiale medier

Vitenskapelig sammendrag

Sosiale medier og annonsering gir muligheter for å motta informasjon før og etter kjøp. Annonsering spiller en viktig rolle i virksomhetens markedsføring ettersom hvert selskap ønsker at produktet skal være vellykket og kjent blant målgruppen, og derfor er det viktig å markedsføre det. Reklame spiller en viktig rolle i markedsføringsmiksen, ettersom målet er å trekke oppmerksomheten til potensielle kjøpere. Hovedmålet med studien er å finne ut hvordan sosiale medier, spesielt reklame, endret innholdet under pandemien COVID 19. Spørreskjemaet ble distribuert blant respondentene ved bruk av sosiale medier. På denne måten prøvde vi å få representanter for hver alderskategori til å prøve å ligne mest mulig på det slovakiske markedet. Etter tilfeldig utvalg av deltakere (brukere av sosiale medier) som ble adressert 135, fylte vi ut spørreskjemaet. Konsekvensene av COVID-19-pandemien, når det gjelder reklame, fant vi ut at det har skjedd en viss endring. I henhold til svarene fra våre respondenter har endringene vært til stede i innholdet i annonser, motivene som ble brukt, deres fortelling, tilbudte produkter eller tjenester eller kombinasjonen av alle nevnte tidligere. Forbrukerne la merke til en økt mengde COVID-19-relaterte produkter som ansiktsmasker, desinfeksjon etc.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Andrea Seberini

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici
Aktiv cristin-person

Miroslava Tokovska

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for folkehelse og manuell behandling ved Høyskolen Kristiania
1 - 2 av 2