Cristin-prosjekt-ID: 2514412
Sist endret: 13. august 2021, 15:46

Cristin-prosjekt-ID: 2514412
Sist endret: 13. august 2021, 15:46
Prosjekt

Greenland ice sheet evolution and stability (GREASE)

prosjektleder

Heiko Goelzer
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.220.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 324639

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre geofag • Geofag

Emneord

Innlandsiser • Havnivåstigning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 30. september 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Greenland ice sheet evolution and stability (GREASE)

Populærvitenskapelig sammendrag

The Greenland ice sheet is one of the largest contributors to sea-level rise today and is expected to continue losing mass in the future under increasing Arctic warming. Sea-level rise is threatening people’s habitat, livelihoods, and infrastructure. Therefore, reducing uncertainties in projections of future sea-level contribution from the Greenland ice sheet is of the highest importance. 
The research project GREASE has two main objectives that address the response of the ice sheet to climate change in the short-term and the long-term, respectively. The first objective is to determine upper bounds for rates of sea-level contribution from the Greenland ice sheet until 2050, 2100 and 2150. The results will serve as input for planners working on protection plans for cities and infrastructure in coastal areas worldwide. The second objective is to constrain climate change trajectories that lead to a stabilisation of the Greenland ice sheet until 2500. Reaching this objective will contribute to the evaluation of global mitigation targets to avoid a substantial loss of the Greenland ice sheet. The project will develop and use novel modelling techniques to study ice sheet evolution in response to future climate change. It will combine process understanding and detailed information from climate and ice sheet and modelling.The research project GREASE has two main objectives that address the response of the ice sheet to climate change in the short-term and the long-term, respectively. The first objective is to determine upper bounds for rates of sea-level contribution from the Greenland ice sheet until 2050, 2100 and 2150. The results will serve as input for planners working on protection plans for cities and infrastructure in coastal areas worldwide. The second objective is to constrain climate change trajectories that lead to a stabilisation of the Greenland ice sheet until 2500. Reaching this objective will contribute to the evaluation of global mitigation targets to avoid a substantial loss of the Greenland ice sheet. The project will develop and use novel modelling techniques to study ice sheet evolution in response to future climate change. It will combine process understanding and explicitly modelled feedbacks from coupled climate-ice sheet experiments with detailed information from standalone ice sheet modelling. 

 

Vitenskapelig sammendrag

The Greenland ice sheet is one of the largest contributors to global mean sea-level rise today and is expected to continue losing mass in the future under increasing Arctic warming. Sea-level rise is threatening people’s habitat, livelihoods, and infrastructure. Therefore, reducing uncertainties in projections of future sea-level contribution from the Greenland ice sheet is of the highest importance for people living close to the coast and for planners working on protection plans for cities and infrastructure in coastal areas worldwide. In addition, it has been argued that warming beyond a certain threshold already during our own lifetime could bring the ice sheet over a tipping point and into a sustained and irreversible retreat, leading to meters of sea-level rise on a thousand-year timescale. The research project GREASE will provide a fundamental breakthrough in our understanding of the future stability of the Greenland ice sheet and its associated sea-level contribution using novel modelling techniques (standalone and coupled ice sheet-Earth System modelling). In close exchange with users, GREASE will provide actionable science to coastal planners and policy makers.

Metode

Numerical Modelling

Utstyr

HPC

Tittel

Grønlandsisens utvikling og stabilitet (GREASE)

Populærvitenskapelig sammendrag

Grønlandsisen er en av de største bidragsyterne til havnivåstigning i dag, og forventes å fortsette å miste masse i fremtiden under økende arktisk oppvarming. Havnivåstigning truer folks leveområder, livsvilkår og infrastruktur. Derfor er det ytterst viktig å redusere usikkerheten i beregningene av fremtidig havnivåbidrag fra Grønlandsisen. 
Forskningsprosjektet GREASE har to hovedmål, som tar for seg isens kortsiktige og langsiktige respons på klimaendringer. Det første målet er å bestemme øvre grenser for hastigheter på havnivåbidrag fra Grønlandsisen fram til 2050, 2100 og 2150. Resultatene vil danne grunnlag for planer for beskyttelse av byer og infrastrukturer i kystområder over hele verden. Det andre målet er å finne klimaendringssenarioer som fører til en stabilisering av Grønlandsisen fram til 2500. Dette vil bidra til evaluering av globale utslippsmål for å unngå et betydelig tap av Grønlands isdekke. Prosjektet vil utvikle og bruke nye modelleringsteknikker for å studere isdekkets utvikling knyttet til fremtidige klimaendringer. Den vil kombinere prosessforståelse og detaljert informasjon fra ulike is- og klimamodeller.

 

Vitenskapelig sammendrag

Grønlandsisen er en av de største bidragsyterne til havnivåstigning i dag, og forventes å fortsette å miste masse i fremtiden under økende arktisk oppvarming. Havnivåstigning truer folks leveområder, livsvilkår og infrastruktur. Derfor er det ytterst viktig å redusere usikkerheten i beregningene av fremtidig havnivåbidrag fra Grønlandsisen. 
Forskningsprosjektet GREASE har to hovedmål, som tar for seg isens kortsiktige og langsiktige respons på klimaendringer. Det første målet er å bestemme øvre grenser for hastigheter på havnivåbidrag fra Grønlandsisen fram til 2050, 2100 og 2150. Resultatene vil danne grunnlag for planer for beskyttelse av byer og infrastrukturer i kystområder over hele verden. Det andre målet er å finne klimaendringssenarioer som fører til en stabilisering av Grønlandsisen fram til 2500. Dette vil bidra til evaluering av globale utslippsmål for å unngå et betydelig tap av Grønlands isdekke. Prosjektet vil utvikle og bruke nye modelleringsteknikker for å studere isdekkets utvikling knyttet til fremtidige klimaendringer. Den vil kombinere prosessforståelse og detaljert informasjon fra ulike is- og klimamodeller.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Heiko Goelzer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Petra Langebroek

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 2 av 2