Cristin-prosjekt-ID: 2515887
Sist endret: 26. august 2021, 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 2515887
Sist endret: 26. august 2021, 15:42
Prosjekt

Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt

prosjektleder

Monika Knudsen Gullslett
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2020 Slutt: 30. april 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaringer med videokonsultasjoner i psykisk helsevern under Covid-19 - et pilotprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble i desember 2019 forespurt om å bidra i utvikling av brukerundersøkelser knyttet til videokonsultasjoner (VK) innen psykisk helsevern i Finnmarkssykehuset HF.

Sture Pettersen, e-helseleder ved HFet, har bidratt til involvering og samarbeid mellom parter i HFet og ved senteret. Prosjektet er sterkt forankret i ledelse ved Finnmarkssykehuset HF, ved Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik. Dette vil bidra til å etablere kontakt med klinikkene og gi til tilgang til informanter i forskningen.

Forskningssenteret ønsker å etablere forskningssamarbeid internt med klinikere/forskere i HFet både i dette prosjektet og i videre søknadsarbeid. Finnmarkssykehuset har over flere år brukt VK i møte med pasienter innen psykisk helsevern, både barn og voksne, i forholdsvis stort volum. Flere ansatte behandlere med ulik bakgrunn har derfor lang erfaring med bruk av VK. Disse erfaringene er viktig å bringe inn i videre utvikling av tjenester regionalt og nasjonalt.

Dette pilotprosjektet vil danne grunnlag for å systematisere kunnskap og erfaringer med bruk av VK fra helsepersonell sitt perspektiv. Det er til nå gjennomført 14 intervjuer med behandlere. Videre i pilotprosjektet vil de andre avdelingene ved HFet inkluderes. Med bakgrunn i pilotprosjektet vil det utvikles søknader til større forskningsprosjekter for å danne et solid kunnskapsgrunnlag om bruk av Videokonsultasjon innen psykisk helsevern.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Monika Knudsen Gullslett

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Etty Ragnhild Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved UiT i Alta ved UiT Norges arktiske universitet

Eli Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Therapists’ experience of video consultation in specialized mental health services during the COVID-19 pandemic: Qualitative interview study.

Gullslett, Monika Knudsen ; Kristiansen, Eli; Nilsen, Etty Ragnhild. 2021, JMIR Human Factors. UIT, UNNVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1