Cristin-prosjekt-ID: 2516052
Registrert av: REK Sist endret: 30. august 2021, 09:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2516052
Registrert av: REK Sist endret: 30. august 2021, 09:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene

prosjektleder

Lars Tjelta Westlye
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/943

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2019 Slutt: 1. mai 2050

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene

Populærvitenskapelig sammendrag

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, og det muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen. Denne studien vil undersøke samspillet mellom genetiske, hjerne-biologiske og miljømessige/sosiale variabler, både for å forstå og kartlegge normal hjerneutvikling, samt avdekke hvordan abnormal utvikling henger sammen med psykiske symptomer. Vi vil sammenstille data fra hjerneavbilding, mål på kognisjon og mental helse, samt biologiske mål. På sikt vil resultatene kunne bidra til bedre forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lars Tjelta Westlye

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Einar August Høgestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rikka KJelkenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Genevieve Richard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Haakon Gabrielsen Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 46 | Neste | Siste »