Cristin-prosjekt-ID: 2516285
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 15:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2516285
Registrert av: REK Sist endret: 30. september 2021, 15:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

prosjektleder

Brita Askeland Winje
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/808

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Sted
Brita Winje

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn med mangelfull vaksinasjon i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Alle barn i Norge har rett til å få vaksiner som tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjon gjennomføres i kommunehelsetjenesten, på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Alle vaksinasjoner som gis, skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Vaksinasjonsdekningen i Norge er gjennomgående høy, men varierer mellom fylker, kommuner og bydeler i store kommuner.

Som en del av et større arbeid for å kartlegge risiko og sårbarhetsfaktorer for fallende vaksinasjonsdekning i Norge, starter Folkehelseinstituttet et prosjekt for å undersøke om barn født i Norge av innvandrerforeldre utgjør en utsatt gruppe med hensyn til vaksinasjonsdekning, enten ved at de er ufullstendig vaksinerte eller uvaksinerte. Disse barna har hatt samme rettigheter til å få vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet som øvrige barn i Norge, men det er uvisst om foreldres fødelandbakgrunn påvirker foreldres vaksinasjonspraksis. Vi ønsker videre å studere i hvilken grad denne praksisen påvirkes av foreldrenes botid i Norge. Det er gjennomført en tidligere studie i Norge om vaksinasjonsdekning blant innvandrere i Norge. Den fokuserte i hovedsak på vaksiner som var målrettet mot selekterte grupper i befolkningen som hepatitt-B og BCG-vaksine, og dekningen ble rapportert på sammenslått landgrupper fremfor enkeltland. Ved å koble data fra folkeregisteret og SYSVAK vil vi studere vaksinasjonsdekningen for mesling- og kikhostevaksine ved to-års alder for barn født i 2000-2016 med foreldre fra ti utvalgte ikke-nordiske land.  Innvandrere som føder barn i Norge er en svært heterogen gruppe og vi ønsker derfor å studere vaksinasjonsdekning for ulike landbakgrunner separat. Kunnskap om vaksinasjonsdekning i ulike grupper er nødvendig for å kunne målrettekommunikasjonstiltak.

Formål:

Studiens formål er å kartlegge vaksinasjonsdekningen for barn født i Norge av innvandrerforeldre fra et utvalg ikke-nordiske land som utgjør de største innvandrergruppene bosatt i Norge.

 • Hvor god er vaksinasjonsdekningen for meslingvaksinasjon og for kikhostevaksinasjon ved 2-års alder hos barn født i Norge av innvandrerforeldre i perioden 2000-2016?

 • Hvor mye påvirkes denne vaksinasjonsdekningen av a) foreldrenes botid i Norge før barnets fødsel og b) foreldrenes fødeland?

Hvem inkluderes?

Barn født i Norge i årene 2000 til 2016 der begge foreldre er født i Pakistan, Somalia, Polen, Irak, Vietnam, Kosovo/Serbia, Litauen, Eritrea, Afghanistan eller Romania inkluderes i studien. For hvert enkelt barn inngår informasjon om alder i måneder, kjønn, foreldres fødeland, foreldres botid i Norge, bosted (bydel, kommune- og fylke), vaksinasjonsstatus for mesling- og kikhostevaksinasjon og dato for vaksinasjon opp til fylte tre år. 

Metode

Kvantitative analysemetoder

Tittel

Children with incomplete vaccine uptake in Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

This project is part of a broader ongoing work to assess attitudes to vaccination in Norway, and to identify risk factors for declining vaccine uptake. The childhood vaccination programme is a right for children in Norway and is offered free of charge at municipal primary health clinics. The coverage is currently high. Still, there may be population subgroups with lower vaccine uptake. It is important to identify whether there are subgroups with low vaccine uptake, so that communication- and outreach activities can be better targeted. We will use population data from the National Registry and data on vaccination from the Norwegian Immunization Registry (SYSVAK) to study the coverage of measles and pertussis vaccination at 2 years of age for children born in Norway in 2000 to 2016 from parents originating from ten selected non-western countries. These children have had the same access to the childhood vaccination programme as all children in Norway. We will assess country specific vaccine coverage and whether vaccination practices are affected by parents country of birth or time since arrival in Norway.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jeanette Stålcrantz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Preben Aavitsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Områdestab Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Evy Therese Dvergsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »