Cristin-prosjekt-ID: 2516420
Sist endret: 31. august 2021, 23:11

Cristin-prosjekt-ID: 2516420
Sist endret: 31. august 2021, 23:11
Prosjekt

Preventing work-related violence in psychiatric wards - PREWVI

prosjektleder

Anne Marthe Rustad Indregard
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi • Forebyggende medisin • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Arbeidsmiljø og helse • Sykefravær • Akuttpsykiatri

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. august 2021 Slutt: 1. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Preventing work-related violence in psychiatric wards - PREWVI

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Marthe Rustad Indregard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Hans Martin Nussle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Nikolaj Kunøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 3 av 3