Cristin-prosjekt-ID: 2517155
Sist endret: 7. september 2021, 16:27

Cristin-prosjekt-ID: 2517155
Sist endret: 7. september 2021, 16:27
Prosjekt

ZoopSeis: Effects of seismic sound on zooplankton

prosjektleder

Karen de Jong
ved Økosystemakustikk ved Havforskningsinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Havforskningsinstituttet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 302675

Kontaktinformasjon

Sted
Karen de Jong

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ZoopSeis: Effects of seismic sound on zooplankton

Populærvitenskapelig sammendrag

Anthropogenic noise from seismic surveys has been documented to affect fish and marine mammals both in terms of physical injury and changes in behaviour. However, data on lower taxa are scarce. Two recent studies show highly contradicting results. A study by McCauley et al. (2017) indicates that seismic blasts may kill various species of zooplankton in Australia at distances of up to 1200 m from an airgun, while another study (Fields et al. in press) reports no mortality or sublethal effect at distances >10m from a seismic blast in Norway. These highly contradictory results suggest that effects may be variable and highly dependent on species and geographic area. To predict at what ranges a seismic survey can impact zooplankton populations, a thorough understanding of the mechanism behind such effects is crucial. In this project, we will use a combination of modelling and laboratory to address what forces can induce injury and mortality in zooplankton, and at what ranges from a seismic survey such forces could be strong enough to have a lasting impact. We will focus on direct mortality, reproductive output and predator avoidance to assess both immediate and delayed effects. In addition, we will use field studies to verify predicted effects on natural population and to assess the potential for avoidance. The results will be used to provide advice on how to minimize the negative impact of seismic surveys in areas with high zooplankton concentrations.

Tittel

ZoopSeis: Hvordan påvirker seismikk dyreplankton

Populærvitenskapelig sammendrag

På hvilken avstand påvirkes dyreplankton av seismiske undersøkelser? Det er noe dette fireårige forskningsprosjektet (ZoopSeis) fokuserer på. Havet er ikke så stille som ofte skildret. Naturlige prosesser, som vind og bølger, og dyr, i tillegg til menneskelige aktiviteter, produserer lyder. Mange dyr bruker naturlige lyder for å få informasjon om miljøet sitt. Høye impulsive lyder kan også føre til stress og til og med fysisk skade nær lydkilden. Vi har begrenset kunnskap om viktigheten av lyd for dyreplankton, og publiserte studier gir motstridende resultater om i hvilken avstand dyreplankton kan bli skadet av lyden fra seismiske undersøkelser. Derfor planlegger vi å finne ut av hvilken mekanismer av lyden som kan skade dyreplankton og hvor sterke disse kreftene eventuelt trenger å være. Vi modellerer i hvilken avstand fra en luftkanon dyreplankton kan bli skadet, og tester resultatene fra modellen i et felteksperiment. Resultatene vil bli brukt til å gi råd om hvordan man kan minimere negative effekten av seismiske undersøkelser på populasjonsnivå.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Karen de Jong

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Økosystemakustikk ved Havforskningsinstituttet

Hans Erik Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akvatisk biologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo

Thor Aleksander Klevjer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Plankton ved Havforskningsinstituttet

Reidun Marie Bjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Økosystemakustikk ved Havforskningsinstituttet

Josefin Titelman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akvatisk biologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »