Cristin-prosjekt-ID: 2518097
Sist endret: 29. juni 2022, 10:59

Cristin-prosjekt-ID: 2518097
Sist endret: 29. juni 2022, 10:59
Prosjekt

Kompetanse for morgendagens bibliotekarer

prosjektleder

Therese Skagen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Nasjonalbiblioteket
  Prosjektkode: 2021/100

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap

Emneord

Arbeidsrelatert kompetanse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Sted
Therese Skagen

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kompetanse for morgendagens bibliotekarer

Vitenskapelig sammendrag

Målet for prosjektet " Kompetanse for morgendagens bibliotekarer" er å synliggjøre bibliotekarers kompetansebehov i fag- og forskningsbibliotek.

God bibliotekarkompetanse er essensiell for å støtte brukere av fag- og forskningsbibliotek i deres forskning og utdanning.

Prosjektet belyser problemstillingen “Hva er kompetansebehov blant ansatte i fag- og forskningsbibliotek innen medisin og helsefag?”

Prosjektet vil bestå av ulike deler, hvor det vil gjøres

 • Analyse av kompetanse slik det er presentert hos internasjonale bibliotekorganisasjoner 
 • Analyse av stillingsannonser i fag- og forskningsbibliotek i Norge 
 • Basert på disse analysene, utvikle survey blant bibliotekarer og legge grunnlag for workshop med bibliotekledere 

Videre vil det arbeides med å formidle informasjon fra prosjektet gjennom publikasjoner og presentasjoner, samt gis målrettet informasjon til aktuelle aktører som utvikler videreutdanningstilbud for bibliotekarer.

Det vil være dialog med prosjektet "Kompetanserammeverk for forskningsdatastøtte" (NBs ref: 2021/101).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Therese Skagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Irene Hunskår

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Regina Küfner Lein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Morgendagens bibliotekar – hvilken kompetanse ønsker arbeidsgiver?

Skagen, Therese; Hunskår, Irene; Lein, Regina Küfner. 2022, VIRAK 2022 Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek. VID, UIB, HVLFaglig foredrag

Librarian in future: Professional Requirements from Norwegian Employers.

Skagen, Therese; Hunskår, Irene; Lein, Regina Küfner. 2022, EAHIL 2022: Broaden the horizons . VID, UIB, HVLVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2