Cristin-prosjekt-ID: 2518163
Registrert av: REK Sist endret: 17. september 2021, 14:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2518163
Registrert av: REK Sist endret: 17. september 2021, 14:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

Autoimmunt polyendokrint syndrom type I

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/2555

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1970 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Autoimmunt polyendokrint syndrom type I

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eystein Sverre Husebye

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1