Cristin-prosjekt-ID: 2518387
Sist endret: 28. september 2021, 09:07

Cristin-prosjekt-ID: 2518387
Sist endret: 28. september 2021, 09:07
Prosjekt

Changing competence requirements in public services: Consequences of digitization in general and highly specialized work (CORPUS)

prosjektleder

Monika Bærøe Nerland
ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 296019

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Changing competence requirements in public services: Consequences of digitization in general and highly specialized work (CORPUS)

Populærvitenskapelig sammendrag

It is commonly argued that the intensified use of digital technologies generate changes in work practices. Such changes relate to ways of accessing information and coordinating work, ways of working with clients, and ways of performing human judgement. However, there is a lack of knowledge about how these developments play out in specific work settings and what the changes imply for workers’ opportunities to engage, learn and stay included in professional communities over time. The CORPUS project will generate new knowledge on skills requirements and learning in the public health services, by conducting close-up studies on how digitization generates changes in work organization and task distribution, what competences are needed to cope with and resolve these challenges, and what learning opportunities are afforded in everyday work.

CORPUS examines work and learning in settings where new technologies for service coordination and delivery are recently designed, implemented or reinvented for specific use. As such, the project highlights two digitization trends: The ‘datafication trend’ which relates to big data science and automation, and the ‘platform trend’, which relates to new forms of work coordination and distribution in digital platforms.

Vitenskapelig sammendrag

The CORPUS project will generate new knowledge about how work-related skills and competencies are transformed in specific ways as a consequence of digitization processes in the public health services.

Tittel

Nye kompetansekrav i offentlig sektor: Digitaliseringens konsekvenser for arbeid med ulik grad av spesialisering (CORPUS)

Populærvitenskapelig sammendrag

Digitalisering er en viktig endringskraft i dagens arbeidsliv. Mer intensiv bruk av teknologi endrer blant annet måter å få tilgang til informasjon og koordinere arbeidet, måter å samarbeide med klienter eller brukere, og grunnlaget for å utøve profesjonelt skjønn. Selv om slike endringer er generelt beskrevet vet vi lite om hvordan digitalisering påvirker arbeidet i spesifikke arbeidskontekster, og hva dette innebærer for arbeidstakeres muligheter for deltakelse, læring og inkludering i arbeidslivet over tid.  CORPUS-prosjektet vil utvikle ny kunnskap om kompetansebehov og læring i helsesektoren ved å gjennomføre nærstudier av hvordan digitalisering fører til endringer i arbeidsorganisering og oppgavefordeling, hvilke kompetanser som trengs for å takle disse utfordringene, og hvilke læringsmuligheter som tilbys i det daglige arbeidet.

Prosjektet undersøker arbeid og læring i arbeidskontekster der ny teknologi for tjenestekoordinering og utføring av helsetjenestene nylig er designet, implementert eller videreutvikles for spesifikke formål. To digitaliseringstrender blir belyst; Datafisering, som omhandler registrering og bruk av data som grunnlag for beslutninger og automatisering, og plattform-trenden, som gjelder framveksten av nye former for koordinering og distribusjon av arbeid i digitale plattformer.

Vitenskapelig sammendrag

CORPUS-prosjektet vil utvikle ny kunnskap om hvordan digitaliseringen medfører nye krav til kompetanse og ekspertise i helsetjenestene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Monika Bærøe Nerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Mervi Anneli Hasu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Terje Grønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Margunn Aanestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved DIG Digitalisering ved Universitetet i Oslo

Miria Grisot

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved DIG Digitalisering ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

User Participation in Infrastructuring: Exploring the Space for Action.

Dæhlen, Åsmund; Grisot, Miria. 2021, Association for Information Systems (AIS). UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Challenging the belief in simple solutions: The need for epistemic practices in professional work.

Nerland, Monika; Hasu, Mervi . 2020, Medical Education. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2