Cristin-prosjekt-ID: 2518517
Sist endret: 21. september 2021, 12:01

Cristin-prosjekt-ID: 2518517
Sist endret: 21. september 2021, 12:01
Prosjekt

The "Eating Disorder Flexibility Index” (EDFLIX): Ett spørreskjema for generell og spiseforstyrrelsesspesifikk fleksibilitet

prosjektleder

Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Spiseforstyrrelser

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The "Eating Disorder Flexibility Index” (EDFLIX): Ett spørreskjema for generell og spiseforstyrrelsesspesifikk fleksibilitet

Vitenskapelig sammendrag

Studien vil bidra til økt forståelse av kognitiv funksjon hos pasienter med spiseforstyrrelser, og er en utvikling og validering av spørreskjemaet the "Eating Disorder Flexibility Index" (EDFLIX). EDFLIX er laget med utgangspunkt i generell og spiseforstyrrelsesspesifikk fleksibilitet, der målet er å finne ut om pasienter med spiseforstyrrelser skårer annerledes en friske kontroller, og hvis så, om kognitiv infleksibilitet (rigiditet) er spesifikk i forhold til spiseforstyrrelsespatologiske faktorer (f.eks. mat, kropp og vekt) eller også tilstede på et mer generelt plan (familie, venner, skole, arbeid).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Trine Wiig Hage

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristin Stedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Spiseforstyrrelser, regional seksjon (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

General and Eating Disorder Specific Flexibility: Development and Validation of the Eating Disorder Flexibility Index (EDFLIX) Questionnaire.

Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Hage, Trine Wiig; Wonderlich, Joseph; Stedal, Kristin. 2019, Frontiers in Psychology. OUS, GMUVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1