Cristin-prosjekt-ID: 2518526
Sist endret: 21. september 2021, 13:50

Cristin-prosjekt-ID: 2518526
Sist endret: 21. september 2021, 13:50
Prosjekt

Developing Cognitive RemediationTherapy (CRT) for Adolescents with Anorexia Nervosa – A Phase II Exploratory Trial

prosjektleder

Bryan Lask
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Emneord

Anoreksi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Developing Cognitive RemediationTherapy (CRT) for Adolescents with Anorexia Nervosa – A Phase II Exploratory Trial

Vitenskapelig sammendrag

The aim of this study was to assess the feasibility of a novel cognitive intervention for young females with anorexia nervosa.  The study was a collaboration between Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) and Sosialpediatrisk avdeling at OUS Ullevål.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bryan Lask

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jill Solberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Nils Inge Landrø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kognitiv- og nevropsykologi ved Universitetet i Oslo

Øyvind Rø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Spiseforstyrrelser, regional seksjon (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Anna Maria Camilla Lindvall Dahlgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Spiseforstyrrelser, regional seksjon (RASP) ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

A systematic review of cognitive remediation therapy for anorexia nervosa - development, current state and implications for future research and clinical practice.

Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Rø, Øyvind. 2014, Journal of Eating Disorders. UoO-BUC, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Neuropsychological functioning in adolescents with anorexia nervosa before and after cognitive remediation therapy: a feasability study.

Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Lask, Bryan; Landrø, Nils Inge; Rø, Øyvind. 2013, International Journal of Eating Disorders. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Developing and evaluating cognitive remediation therapy (CRT) for adolescents with anorexia nervosa: A feasibility study.

Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Lask, Bryan; Landrø, Nils Inge; Rø, Øyvind. 2014, Clinical Child Psychology and Psychiatry. UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Patient and Parental Self-reports of Executive Functioning in a Sample of Young Female Adolescents with Anorexia Nervosa Before and After Cognitive Remediation Therapy.

Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Lask, Bryan; Landrø, Nils Inge; Rø, Øyvind. 2014, European Eating Disorders Review. STORBRITAN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Neuropsychological functioning in adolescents with anorexia nervosa before and after cognitive remediation therapy: A feasibility trial.

Dahlgren, Anna Maria Camilla Lindvall; Lask, Bryan; Landro, Nils; Rø, Øyvind. 2013, International Journal of Eating Disorders. STORBRITAN, UIO, OUS, GOSHVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5