Cristin-prosjekt-ID: 2518537
Sist endret: 21. september 2021, 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 2518537
Sist endret: 21. september 2021, 13:17
Prosjekt

Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning

prosjektleder

Eli Kristiansen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samisk innsyn - Bruk og opplevelse av elektronisk kommunikasjon i psykisk helsevern for samisk befolkning

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eli Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Renathe Aspeli Simonsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Andre institusjoner

Asbjørn Johansen Fagerlund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Paolo Zanaboni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 4 av 4