Cristin-prosjekt-ID: 2519141
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 15:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2519141
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 15:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dødfødsler og spedbarnsdødelighet i Norge i en 10 års periode fra 2009 til 2018

prosjektleder

Beate Horsberg Eriksen
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/953

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dødfødsler og spedbarnsdødelighet i Norge i en 10 års periode fra 2009 til 2018

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet tar for seg dødfødsler og spedbarnsdødelighet i Norge fra 2009 til 2018. Medisinsk Fødselsregister ble etablert i 1967og tall fra registeret har vist at spedbarnsdødeligheten (levende fødte og død innen første leveår) i Norge har falt betydelig etter dette, fra ca. 14/1000 til mindre enn 4/1000 levende fødte rundt 1990. I 2016 hadde Norge den syvende laveste spedbarnsdødeligheten i verden i følge Unicef. Studier av forekomsten av dødfødsler og spedbarnsdødelighet er viktige for å evaluere og sammenligne helsetilstanden i ulike land. I Norge foregår alle institusjons-fødsler og all behandling av spedbarn ved offentlige sykehus. Data som omhandler forhold ved mor og barn samt behandling og utfall er tilgjengelige i ulike helseregistre. Denne studien vil belyse årsaker og omstendigheter rundt dødfødsler og spedbarnsdødelighet. Dette kan bidra til å identifisere intervensjoner som kan forhindre dødfødsler og spedbarnsdød.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Beate Horsberg Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Hans Jørgen Stensvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Dag Moster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Beate Horsberg Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Wiebke Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »