Cristin-prosjekt-ID: 2519506
Sist endret: 15. november 2022, 15:04

Cristin-prosjekt-ID: 2519506
Sist endret: 15. november 2022, 15:04
Prosjekt

Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care

prosjektleder

Ingunn Størksen
ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 318626

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å utvikle og prøve ut et opplegg for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Det finnes få kartleggingsverktøy for forskning innen sosiale og emosjonell utvikling blant barn, og dette vil utvikles og piloteres i første fasen av prosjektet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fremhever respekt, tilgivelse, likeverd, mangfold, fellesskap, demokrati, solidaritet og sosial kompetanse som sentrale verdier for barnehagen. Det at barna skal få oppleve glede gjennomsyrer rammeplanen; barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barna skal støttes i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Arbeidsmåter for å fremme barns utvikling og opplevelser innen disse områdene er derimot i liten grad beskrevet i rammeplanen. I SELMA vil forskere og ansatte i barnehager samarbeide om å konkretisere arbeidsmåter for å fremme barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og det er behov for lett tilgjengelige ressurser for å styrke felles kompetanse. Det skal lages en omfattende nettbasert ressursbank som skal bidra til ansattes kompetanseutvikling. Ressursbanken skal også inneholde konkrete forslag og eksempler på leker og aktiviteter for barna som kan bidra til deres sosiale og emosjonelle læring og utvikling. Ressursene som blir utviklet vil deretter prøves ut i en stor sammenlignings-studie som inkluderer om lag 150 barnehager. Prosjektet har mange relaterte delmål, blant annet knyttet til implementeringsarbeid, og de ansattes egen trivsel. Samarbeidspartnere i prosjektet er Sandnes og KANVAS barnehager. Prosjektet drives av forskere ved Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen ved UiS og har et Vitenskapelig rådgivende styre med anerkjente og erfarne forskere fra inn- og utland. Prosjektvarighet er fra 2021 - 2025.

Vitenskapelig sammendrag

Early childhood socio-emotional development and everyday positive emotions are foundational for future health, education, well-being, and adjustment in society. Learned optimism obtained during early childhood can endure and have an impact throughout life. The importance of providing high-quality Early Childhood Education and Care (ECEC), is well known. Still, initiatives to improve ECEC often focus heavily on pre-academic learning because these skills are so predictive of future school success. Assessments of subjective well-being/positive emotions and optimism for children as young as five years hardly exist and therefore this topic is hard to study, but what if life-mastery skills such as optimism and happiness are crucial for children’s lives and future transition to school? Raising social and robust children that experience well-being and everyday positive emotions are the main goals in most societies and for most parents. Still, little research exists on everyday positive emotions in ECEC. Positive emotions, coping with adversity, and tackling challenges, belonging to a branch of psychology called positive psychology, are rarely included in research with young children. Positive psychology was introduced during the 1990s yet, with a few exceptions, positive psychology research has not reached ECEC, and new interventions and research are needed. Teacher’s socio-emotional skills and well-being form the basis for children’s socio-emotional learning. Therefore, we will develop and test the effects of a SEL intervention with elements from positive psychology aimed at both ECEC teachers and children. Primary objectives include; 1) To develop and evaluate measures of everyday positive emotions and optimism for young children, 2) to develop a SEL intervention for teachers and children with elements from positive psychology, and 3) to test the effects of the new intervention on teachers and children.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingunn Størksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Mari Rege

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved UiS ved Universitetet i Stavanger

Dieuwer Ten Braak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Svanaug Lunde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Ragnhild Lenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »