Cristin-prosjekt-ID: 2520576
Registrert av: REK Sist endret: 31. desember 2021, 11:47 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2520576
Registrert av: REK Sist endret: 31. desember 2021, 11:47 Sist endret av: REK
Prosjekt

Musikalitet, personlighet, helse og livskvalitet. En tvillingstudie.

prosjektleder

Bruno Laeng
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 244965

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikalitet, personlighet, helse og livskvalitet. En tvillingstudie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Siktemål med studien er å benytte tvillingdesign for å 1) karakterisere de forskjellige elementene av musikalske egenskaper og dernest kartlegge samvariasjonen mellom disse (fenotypisk struktur), med spesielt fokus på rytmiske egenskaper, 2) kartlegge bredere musikalske fenomener, inkludert musikkpreferanser og motivasjon for hvorfor man bruker musikk, 3) undersøke sammenheng mellom mål på musikalitet med andre egenskaper som personlighet og intelligens, og 4) belyse hvordan de forskjellige domenene av musikalitet er relatert til generell helse og livskvalitet. Spørreskjema og testbatteri vil bli administrert online, og bestå av et bredt sett med tester for å karakterisere musikalske egenskaper på flere forskjellige nivåer, kombinert med veletablerte spørreskjemaer og instrumenter for å vurdere eksempelvis personlighet, intelligens, musikkpreferanser og -bakgrunn, helse og livskvalitet. Studiedesignet gjør det mulig å estimere både den relative betydningen av genetiske- og miljøfaktorer for viktige fenotyper (musikalske egenskaper, generell intelligens m.m.) og for sammenhenger mellom fenotyper, ved hjelp av avanserte statistiske metoder. Prosjektet har i så måte et sterkt grunnlag for å kunne generere unik kunnskap om de grunnleggende elementene som utgjør musikalitet og hvordan dette påvirker helse og livskvalitet i den generelle befolkningen. Denne informasjonen kan potensielt brukes til å informere og veilede framtidige studier og intervensjoner. Ca. 2300 tvillinger født mellom 1967-1979, trukket fra NTR, vil inngå i studien.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bruno Laeng

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Tor Endestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Nikolai Olavi Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anne Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »