Cristin-prosjekt-ID: 2520582
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 12:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2520582
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 12:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fødselsangst og vaginal fødsel

prosjektleder

Vigdis Aasheim
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 282438

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 1. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fødselsangst og vaginal fødsel

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å få kunnskap om flergangsfødende kvinner med fødselsangst sine behov for oppfølging i svangerskapet, og hvordan jordmødre gjennom denne kunnskapen kan gi målrettete tiltak for denne brukergruppen. Problemstillingen er : «Hvilke erfaringer har flergangsfødende kvinner med fødselsangst med å forberede seg til vaginal fødsel»? Kvinnene som skal inkluderes er flergangsfødende kvinner med fødselsangst som har født vaginalt i løpet av de to siste årene og som fikk ekstra oppfølging for sin fødselsangst i svangerskapet hos kommunal jordmor. Kvinnene må forstå og snakke norsk. Prosjektet vil være nyttig for helsepersonell som møter kvinner med fødselsangst, samt nyttig for kvinner med fødselsangst som vil kunne motta mer målrettete tiltak for sin fødselsangst.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vigdis Aasheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Irene Fosse Dørmænen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Elin Barane Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 3 av 3