Cristin-prosjekt-ID: 2520654
Registrert av: REK Sist endret: 22. november 2021, 16:08

Cristin-prosjekt-ID: 2520654
Registrert av: REK Sist endret: 22. november 2021, 16:08
Prosjekt

Hvordan påvirker overvektskirurgi sosiale erfaringer og velvære?

prosjektleder

Jøran Sture Hjelmesæth
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 238406

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. juli 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hvordan påvirker overvektskirurgi sosiale erfaringer og velvære?

Populærvitenskapelig sammendrag

Vektreduserende kirurgi har blitt et vanlig inngrep ved norske sykehus. Årlig utføres nå i underkant av 3 000 operasjoner i Norge. De fleste pasienter oppnår god vektreduksjon og bedring av fedmerelaterte følgesykdommer etter inngrepet, og forekomsten av perioperative komplikasjoner er lav. Men hvordan slik kirurgi påvirker sosial interaksjon, sosiale erfaringer og vektinduserte stigma er lite kjent. Overvekt er forbundet med redusert glede av sosial kontakt og fører ofte til sosial isolering. Samtidig vet vi at ensomhet reduserer både psykisk og fysisk velbefinnende. Det er derfor viktig å fremskaffe kunnskapsbaserte data på dette feltet. Gjennom å studere pasienter som har gjennomgått to forskjellige typer vektreduserende kirurgiske inngrep, ønsker prosjektet å belyse hvordan dette påvirker daglig sosialt samvær og underliggende mekanismer. Hypotesen er at vektreduserende kirurgi har en positiv påvirkning på sosialt samvær, sosiale erfaringer og velbefinnende, gjennom en endring i oppfatning av eget kroppsbilde, belønningssystemer og/eller stresshormoner. Studiens resultater kan få stor betydning for folkehelsen, da et godt sosialt liv gjør individer mer fleksible mot miljømessige utfordringer, noe som igjen vil kunne bidra til bedre helse. Resultatene av dette prosjektet kan ha stor betydning for fremtidig valg av behandling, og ikke minst for helse og velvære for målgruppen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Jens Kristoffer Hertel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Daniela M. Pfabigan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Uta Sailer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Linda Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5