Cristin-prosjekt-ID: 2520762
Registrert av: REK Sist endret: 4. oktober 2021, 14:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2520762
Registrert av: REK Sist endret: 4. oktober 2021, 14:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

SPEDBARNS ERNÆRING OG UTVIKLING

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 186505

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SPEDBARNS ERNÆRING OG UTVIKLING

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har to hovedmålsetninger: 1) å beskrive vitaminstatus hos norske spedbarn som er 6 uker gamle og som blir ammet og 2) hos de som får påvist vitamin B12 mangel når de er 6 uker, måle effekten av en vitamin B12 injeksjon. Barna (og foreldre) vil bli rekruttert på helsestasjoner, vi vil ta en blodprøve for vitaminanalyse på alle spedbarn hvor vi har et samtykke. Vi vil også måle vekst og utvikling fram til barnet er minst et år gammelt. Halvparten av barna vil bli trukket ut for vitamin B12 status analyse innen en uke etter at blodprøven ble tatt. Dersom det viser seg at barnet har vitamin B12 mangel, vil vi behandle det med en vitamin B12 sprøyte. Den halvparten av barna hvor vi ikke måler vitamin B12 status etter en uke vil vi måle det etter 10 måneder. Vi vil inkludere barn til vi har 300 med påvist vitamin B12 mangel ved 6 ukers alder eller til vi har tatt blodprøver av maksimalt 3000 barn. Når barna er 11-12 mnd. gamle vil vi samle inn utfallsvariablene som er vekst (vekt og lengde), samt kognitive utvikling målt på forskjellige måter. Prosjektet er lagt opp til at vi kan måle effekten av å gi vitamin B12 til barn med mild mangel samt se på sammenhengen mellom status av andre næringsstoffer målt i blod og vekst og utvikling.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Elisabeth Ersvær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Ingrid Kvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Beate Stokke Solvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Carolien Konijnenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »