Cristin-prosjekt-ID: 2520764
Sist endret: 4. oktober 2021, 15:41

Cristin-prosjekt-ID: 2520764
Sist endret: 4. oktober 2021, 15:41
Prosjekt

"Verdiforhandlinger i samtidskulturen" er et flerfaglig og tverrfaglig prosjekt i regi av forskergruppen Religion og livstolkning ved Høgskulen på Vestlandet. I lys av overordnede tema i Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen), undersøker vi verdiforhandlinger i barnehage og skole - og i samfunnet for øvrig der barn og unge blir berørt. Vi vil også forske på verdiforhandlinger som foregår i lærerutdanningen. Forskerne er interesserte religiøse, kulturelle, etiske og estetiske problemstillinger.

prosjektleder

Åse Bjørg Høyvoll Kallestad
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Idrettspedagogikk og -psykologi • Kulturvitenskap • Pedagogiske fag • Teologi og religionsvitenskap • Filosofi • Allmenn litteraturvitenskap • Kristendomskunnskap • Religionsvitenskap, religionshistorie • Etikk

Emneord

Estetikk • Religionsdialog • Anvendt etikk • Eksistensfilosofi • Barnelitteratur

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
93021806
Sted
Åse Høyvoll Kallestad

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. oktober 2021 Slutt: 31. mai 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Verdiforhandlinger i samtidskulturen" er et flerfaglig og tverrfaglig prosjekt i regi av forskergruppen Religion og livstolkning ved Høgskulen på Vestlandet. I lys av overordnede tema i Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen), undersøker vi verdiforhandlinger i barnehage og skole - og i samfunnet for øvrig der barn og unge blir berørt. Vi vil også forske på verdiforhandlinger som foregår i lærerutdanningen. Forskerne er interesserte religiøse, kulturelle, etiske og estetiske problemstillinger.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Åse Bjørg Høyvoll Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Yvonne Margaretha Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Marit Rong

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Sverre Tomren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Brit Lauvsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Oppvekst og livstolkning.

Hugaas, Jon Vegard; Kallestad, Åse Høyvoll. 2020, Cappelen Damm Akademisk. HVLVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1