Cristin-prosjekt-ID: 2521139
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 09:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521139
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 09:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Analyser av genetiske risikofaktorer ved psykiske lidelser i Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSKment)

prosjektleder

Jan Haavik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/915

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 28. mai 2038

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Analyser av genetiske risikofaktorer ved psykiske lidelser i Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSKment)

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å skaffe mer kunnskap om årsaker til psykiske lidelser og dermed potensielle preventive tiltak. Vi fokuserer på psykoser, angst- og stemningslidelser, utviklingsforstyrrelser og komorbide tilstander. Målet er å identifisere genetiske og miljømessige faktorer og hvordan de interagerer samt finne assosiasjon mellom slike årsaksfaktorer og variasjon i klinisk sykdomsbilde og utvikling. Vi skal genotype HUSK kohorten, skille kasus og kontroller fra registerinformasjon, og undersøke sammen med kasus og kontroller fra sykehusmaterialer for å øke antall. Det skal gjøres genetiske undersøkelser av det innsamlede blod-materialet. Vi vil også modellere sjeldne genvarianter gjennom å utføre beregninger (imputering, ikke genotyping). Det vil også innhentes informasjon om sårbarhetsfaktorer i HUSK materialet, og sammenligne dette med tilsvarende informasjon i sykdomsgruppene. Prosjektet vil gi ny kunnskap om årsak og mekanismer ved psykiske lidelser og komorbiditet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Haavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Kari Juul

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Rolv Terje Lie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Gunnar Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »