Cristin-prosjekt-ID: 2521173
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 13:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521173
Registrert av: REK Sist endret: 8. oktober 2021, 13:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forstyrret selvopplevelse hos personer med økt risiko for psykoseutvikling

prosjektleder

Jan Ivar Røssberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1070

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2011 Slutt: 1. januar 2050

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forstyrret selvopplevelse hos personer med økt risiko for psykoseutvikling

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskning tyder på at forstyrrelser i selvopplevelse er vanlige ved schizofrenispektrumlidelser, og at disse symptomene kan være tidlige sårbarhetsmarkører. Det er en mangel på prospektive studier vedrørende selvforstyrrelser. Hvis det viser seg at slike forstyrrelser kan være spesifikke sårbarhetsmarkører vedrørende psykose og schizofrenispektrumlidelser, kan dette bedre mulighetene for tidlig og målrettet intervensjon. Den aktuelle studien er av prospektiv art. Formålet er å undersøke forekomsten og kvaliteten av selvforstyrrelser, og sammenhenger mellom disse, positive og negative psykosesymptomer (kliniske og sub-kliniske) og psykososial funksjon, ved inntak og etter 1 år, i en psykoserisikogruppe. Konversjon til psykose i løpet av oppfølgingsperioden registreres, samt ny diagnose. Videre undersøkes sammenhenger mellom selvforstyrrelser, premorbid funksjon og barndomstraumer. Endelig skal også forekomsten og kvaliteten av selvforstyrrelser hos friske kontrollpersoner undersøkes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Ivar Røssberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Paul Møller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tor Gunnar Værnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3