Cristin-prosjekt-ID: 2521281
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 10:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521281
Registrert av: REK Sist endret: 11. oktober 2021, 10:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

prosjektleder

Bjørn Naume
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/2181

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2043

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange pasienter som blir operert for brystkreft mottar cellegift som tilleggsbehandling. Bruk av cellegift avgjøres ved de undersøkelser av svulsten som rutinemessig blir utført. Ofte er ikke disse treffsikre nok. Mange pasienter vil få bivirkninger av cellegiftbehandlingen, seneffekter, økt sykemeldingsgrad, økt risiko for uførhet, og samfunnet får merkostnader. Molekylære tester kan gi bedre presisjon når valget står mellom å gi eller å ikke gi cellegift. Prosjektet innfører landsdekkende bruk av en «molekylær profileringstest» (Prosigna) ved brystkreft, og vil avdekke effekten av testen på bruk av cellegift, seneffekter, sykemeldingsgrad, livskvalitet, helseøkonomi og overlevelse. Testen benyttes som grunnlag for behandlingsbeslutning for pasienter med hormonfølsom HER2 negativ brystkreft med spredning til armhule (ev stor svulst uten spredning). Det vil være randomisering (loddtrekning) mellom å motta cellegift i tråd med vanlig rutine og hvor testresultatet avgjør behandling.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Naume

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Tone Nakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Andreas Stensvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Ragnhild Sørum Falk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Leif S Rusten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 43 | Neste | Siste »