Cristin-prosjekt-ID: 2521298
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2021, 11:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521298
Registrert av: REK Sist endret: 14. november 2021, 11:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

GRIP: Det glymfatiske systems rolle i Parkinsons sykdom

prosjektleder

Kaja Nordengen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 282297

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2022 Slutt: 1. mars 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GRIP: Det glymfatiske systems rolle i Parkinsons sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved Parkinsons sykdom avleires det proteinaggregater bestående av α-synuclein, og det er evidens for at det sannsynlig er en celle-til-celle-spredning av disse aggregatene. Siden enhver fjerning av disse aggregatene før de får spredd seg til neste nervecelle er antatt til å kunne være et potensielt angrepspunkt for bremsemedisin, er det av avgjørende betydning å avdekke i hvilken grad de ulike fjerningsmekanismene er affisert ved Parkinsons sykdom. Det er de siste seks årene utviklet en metode for å måle hvordan avfallsstoffer fjernes via hjernevæske og den ekstracellulære væsken langs blodkar, kalt det glymfatiske system. Forskning gjort på modeller av Parkinsons sykdom tyder på at fjerning av α-synuclein via det glymfatiske systemet er av avgjørende betydning for sykdomsutviklingen, men dette er aldri tidligere undersøkt hos mennesker med Parkinsons sykdom. Den nevnte metoden for å måle det glymfatiske systemets funksjon hos mennesker er utviklet og etablert ved Radiologisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet og vil bli gjort tilgjengelig i det dette prosjektet for å avdekke i hvor stor grad det glymfatiske systemet er bidragende i sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom og med det om det kan være angrepspunkt for fremtidig terapi.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kaja Nordengen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Per Kristian Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mathias Toft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristian Bernhard Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Geir Andre Ringstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »