Cristin-prosjekt-ID: 2521312
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 08:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521312
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 08:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tidlig og intensiv motorisk trening (sammenlignet med trening som vanlig) for restitusjon av nervesystemet og fysisk funksjon hos personer med ryggmargsskade

prosjektleder

Vivien Jørgensen
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 278129

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2021 Slutt: 31. desember 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig og intensiv motorisk trening (sammenlignet med trening som vanlig) for restitusjon av nervesystemet og fysisk funksjon hos personer med ryggmargsskade

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandling som fremmer nevrologisk bedring, reduserer lammelse og øker funksjonen er nødvendig for personer medryggmargsskade. Den mest lovende og lett implementerbare intervensjonen som kan gjøre en varig forskjell i livene til mennesker med SCI, er tidlig og intensiv motorisk trening rettet mot restitusjon under skadens nivå. Målet med prosjektet er derfor å bestemme effekten av tidlig og intensiv motorisk trening på nevrologisk gjenoppretting og bedring av funksjon hos personer med ryggmargsskade. En multisenter pragmatisk randomisert kontrollert studie vil sammenligne ti ukers tidlig og intensiv motorisk trening med ordinær trening slik den gis i dag, for personer med ny ryggmargsskade. Det primære endepunktet er gjenoppretting av motorisk funksjon etter 10 uker. Sekundære endepunkter vil være andre mål på nevrologisk status som funksjon, oppholdslengde, evne til å gå, psykologisk status, spastisitet, smerte og deltakernes inntrykk av terapeutisk nytte / endring ved 10 uker og 6 måneders undersøkelser.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vivien Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Joanne Glinsky

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Sydney

Catherine Sherrington

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Sydney

Ian Cameron

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Sydney
1 - 4 av 4