Cristin-prosjekt-ID: 2521350
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 03:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521350
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 03:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

HUNT 4 - Kartlegging av hjertet

prosjektleder

Håvard Dalen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2416

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. september 2018 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HUNT 4 - Kartlegging av hjertet

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet omfatter "Cardiac phenotyping" i HUNT4. Prosjektet bygger på 3 populasjoner fra HUNT 3. 1) Ekkokardiografi i HUNT3 - hvor ca 1300 HUNT3-deltakere ble undersøkt med ekkokardiografi. 2) HUNT3 Fitness - kondisjonsprosjektet i HUNT3 hvor 5100 HUNT3-deltakere ble undersøkt med blant annet oksygenopptak. 3) Atrieflimmer i HUNT3 - hvor HUNT3 deltakere som hadde oppgitt atrieflimmer/arytmi ble validert (Loennechen/Malmo, NTNU) mtp om det forelå atrieflimmer eller ikke. I det overordnede prosjektet HUNT 4 HOPE (HUNT 4 Heart Outcome Prediction Evaluation) rekrutterer vi HUNT4-deltakere fra de 3 populasjonene for best mulig kartlegging for pågående og fremtidige studier på hvordan livsstilsfaktorer, genetikk/andre lab-markører, fysisk aktivitet og kondisjon påvirker subklinisk og klinisk utvikling og forebygging av sykdom. Alle deltakere undersøkes med ultralyd av hjerte/kar, oksygenopptak mm. Vi har søkt finansiering for kartlegging av koronarkar til populasjonen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Dalen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jieyu Hu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arve Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ivar Mjåland Salte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erik Smistad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »